Dobra zgodba je uspešna zgodba

10. kongres stranke DeSUS

Naša zgodba

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je nastala znotraj Društva upokojencev Maribor – Center, pod imenom ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR, 29. junija 1990 se je preimenovala v DEMOKRATIČNO STRANKO – ZVEZO UPOKOJENCEV MARIBOR, 30. maja 1991 pa je stranka dobila ime DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE in bila uradno zavedena v register političnih strank v Republiki Sloveniji. Na 6. Kongresu, ki je bil 20. maja 2005, je dobila današnje ime DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE.

Najbolj aktivno obdobje je bilo v letih 2014 - 2015, ko je stranka DeSUS sodelovala na evropskih, parlamentarnih in lokalnih volitvah.

Na volitvah v Evropski parlament je stranka DeSUS dosegla pomembno prelomnico, prvič smo namreč dobili svojega evropskega poslanca.

Volitvam v Evropski parlament so sledile parlamentarne volitve. Tudi te volitve zaznamuje prelomnica v političnem delovanju naše stranke, saj je bilo na listi DeSUS v državni zbor prvič izvoljenih 10 poslank in poslancev. V letu 2015 se je naši poslanski skupini pridružil še poslanec Peter Vilfan. DeSUS je bila z 11 poslanci tretja največja parlamentarna stranka in imela pomembno vlogo pri delovanju parlamentarnega sistema. Pri vodenju Državnega zbora je imel pomembno funkcijo poslanec Primož Hainz, ki je opravljal funkcijo podpredsednika Državnega zbora RS.

Na lokalnih volitvah 2014 je stranka dosegla primerljive rezultate s preteklim mandatom. Stranka DeSUS je imela 5 županov in 222 občinskih svetnikov.

Na podlagi odločitve organov stranke, je DeSUS po parlamentarnih volitvah 2014 postal del vladne koalicije, in sicer kot druga najmočnejša vladna stranka. V Vladi RS smo imeli 4 ministre: ministrico za okolje in prostor – Ireno Majcen, ministra za kulturo – Antona Peršaka, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu – Gorazda Žmavca in zunanjega ministra – Karla Erjavca. V kabinetu predsednika Vlade so delovali tudi DeSUS-ovi državni sekretarji; za socialno podjetništvo – Tadej Slapnik, medgeneracijsko sodelovanje – Marija Pukl in za okolje in prostor – Lidija Stebernak.

Leto 2018 je prineslo ponovne predčasne volitve v Državni zbor RS in redne lokalne volitve.

Na rednih lokalnih volitvah je stranka DeSUS prejela 4,48 % oz. 37.483 glasov in 133 svetniških mandatov po proporcionalnem volilnem sistemu (skupaj z večinskim sistemom 147) ter 2 župana (1 s podporo drugih strank).

3. 6. 2018 so potekale predčasne volitve v Državni zbor RS, kjer je stranka DeSUS po intenzivnih pripravah in udejstvovanju prejela 4,93 % oz. 43.889 glasov in 5 poslanskih mandatov. V novem sklicu Državnega zbora so stranko DeSUS zastopali poslanci Franc Jurša (vodja poslanske skupine), Jurij Lep (namestnik vodje poslanske skupine), Branko Simonovič (podpredsednik Državnega zbora), Ivan Hršak (predsednik Mandatno volilne komisije) in Robert Polnar (predsednik Odbora za finance in monetarno politiko).

Po odhodu Jurija Lepa iz poslanske skupine DeSUS v letu 2021 ter po prenehanju članstva v stranki DeSUS Robertu Polnarju (pri čemer je slednji ostal član poslanske skupine DeSUS), so poslanci člani stranke DeSUS Franc Jurša (vodja poslanske skupine), Ivan Hršak (namestnik vodje poslanske skupine) in Branko Simonovič (podpredsednik Državnega zbora).

Stranka je aktivno sodelovala v koalicijskih pogajanjih in formiranju 13. Vlade Republike Slovenije, ki jo je Državni zbor imenoval 13. 9. 2018. Stranka DeSUS je vodila dva pomembna ministrska resorja in sicer Ministrstvo za obrambo - Karl Erjavec in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - dr. Aleksandra Pivec. Imeli smo tudi tri državne sekretarje in sicer Uroša Prikla in Petra Vilfana v kabinetu predsednika Vlade ter dr. Jožeta Podgorška na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po odstopu takratnega predsednika Vlade RS Marjana Šarca, so organi stranke sprejeli odločitev po članstvu v 14. Vladi Republike Slovenije, ki je nastopila mandat 13. 3. 2021. V Vladi smo imeli dva predstavnika; dr. Aleksandro Pivec, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Tomaža Gantarja, ministra za zdravje.

Po odstopu dr. Aleksandre Pivec z mesta ministrice, je minister postal dr. Jože Podgoršek.

Stranka DeSUS je 17. decembra 2020, po odločitvi organov stranke, izstopila iz vladne koalicije, Tomaž Gantar je kot minister za zdravje odstopil 18. decembra 2020. Ker je na položaju ministra ostal dr. Jože Podgoršek, mu je v skladu s Statutom stranke članstvo v stranki DeSUS avtomatično prenehalo.

V letu 2020 in v prvi polovici 2021 se je stranka DeSUS soočala s pestro vodstveno dinamiko.

11. kongres DeSUS, ki je bil 18. 1. 2020 je izvolil novo vodstvo stranke. Predsednica je postala dr. Aleksandra Pivec, podpredsedniki Jelka Kolmanič, Anita Manfreda in mag. Anton Balažek.

Po odstopu predsednice dr. Aleksandre Pivec, je začasni zastopnik do 12. kongresa DeSUS, ki je potekal korespondenčno in se je zaključil 5. 12. 2020 postal Tomaž Gantar. Delegati so na 12. kongresu za novega predsednika ponovno izvolili Karla V. Erjavca, podpredsednici po odstopu Jelke Kolmanič in Anite Manfreda, sta postali Irena Majcen in Brigita Čokl.

Zaradi odstopa Karl V. Erjavca marca 2021, je začasni zastopnik stranke najprej postal mag. Anton Balažek, nato Brigita Čokl, ki je stranko vodila do 13. kongresa, ki je dne 19. 6. 2021 za novega predsednika izvolil Ljuba Jasniča. Podpredsednica stranke, poleg Brigite Čokl in mag. Antona Balažka, je postala mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Na seji sveta stranke DeSUS sta nepreklicno odstopila predsednik Ljubo Jasnič in generalni sekretar dr. Bojan Potočnik. Zaradi razmer, ki so nastale je bilo potrebno imenovati začasno vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen Anton Rifelj za podpredsednika  Drago Kocbek, Milena Vrenčur in Silvo Grdešič. do  15. kongresa v  januarju 2024. Na svetu stranke DeSUS je bilo tudi izglasovano, da bo 14.kongres korospondenčen in na njemu smo sprejeli nov statut stranke in nov program stranke.

 

Vodstvo je po primopredaji 6.3.2023 pričelo z delom

 

 

Pridružite se nam

Včlanite se v stranko DeSUS

NA VRH