Dobra zgodba je uspešna zgodba

10. kongres stranke DeSUS

Naša zgodba

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je nastala znotraj Društva upokojencev Maribor – Center, pod imenom ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR, 29. junija 1990 se je preimenovala v DEMOKRATIČNO STRANKO – ZVEZO UPOKOJENCEV MARIBOR, 30. maja 1991 pa je stranka dobila ime DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE in bila uradno zavedena v register političnih strank v Republiki Sloveniji. Na 6. Kongresu, ki je bil 20. maja 2005, je dobila današnje ime DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE.

Najbolj aktivno obdobje je bilo v letih 2014 - 2015, ko je stranka DeSUS sodelovala na evropskih, parlamentarnih in lokalnih volitvah.

Na volitvah v Evropski parlament je stranka DeSUS dosegla pomembno prelomnico, prvič smo namreč dobili svojega evropskega poslanca.

Volitvam v Evropski parlament so sledile parlamentarne volitve. Tudi te volitve zaznamuje prelomnica v političnem delovanju naše stranke, saj je bilo na listi DeSUS v državni zbor prvič izvoljenih 10 poslank in poslancev. V letu 2015 se je naši poslanski skupini pridružil še poslanec Peter Vilfan. DeSUS je bila z 11 poslanci tretja največja parlamentarna stranka,in imela pomembno vlogo pri delovanju parlamentarnega sistema. Pri vodenju Državnega zbora je imel pomembno funkcijo poslanec Primož Hainz, ki je opravljal funkcijo podpredsednika Državnega zbora RS.

Na lokalnih volitvah 2014 je stranka dosegla primerljive rezultate s preteklim mandatom. Stranka DeSUS je imela 5 županov in 222 občinskih svetnikov.

Na podlagi odločitve organov stranke, je DeSUS po parlamentarnih volitvah 2014 postal del vladne koalicije, in sicer kot druga najmočnejša vladna stranka. V Vladi RS smo imeli 4 ministre: ministrico za okolje in prostor – Ireno Majcen, ministra za kulturo – Antona Peršaka, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu – Gorazda Žmavca in zunanjega ministra – Karla Erjavca. V kabinetu predsednika Vlade so delovali tudi DeSUS-ovi državni sekretarji; za socialno podjetništvo – Tadej Slapnik, medgeneracijsko sodelovanje – Marija Pukl in za okolje in prostor – Lidija Stebernak.

Leto 2018 je prineslo ponovne predčasne volitve v Državni zbor RS in redne lokalne volitve.

3. 6. 2018 so potekale predčasne volitve v Državni zbor RS, kjer je stranka DeSUS po intenzivnih pripravah in udejstvovanju prejela 4,93 % oz. 43.889 glasov in 5 poslanskih mandatov. V novem sklicu Državnega zbora tako stranko DeSUS zastopajo poslanci Franc Jurša (vodja poslanske skupine), Jurij Lep (namestnik vodje poslanske skupine), Branko Simonovič (podpredsednik Državnega zbora), Ivan Hršak (predsednik Mandatno volilne komisije) in Robert Polnar (predsednik Odbora za finance in monetarno politiko).

Stranka je aktivno sodelovala v koalicijskih pogajanjih in formiranju 13. Vlade Republike Slovenije, ki jo je Državni zbor imenoval 13. 9. 2018. Stranka DeSUS vodi dva pomembna ministrska resorja in sicer Ministrstvo za obrambo - Karl Erjavec in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - dr. Aleksandra Pivec. Imamo tudi tri državne sekretarje in sicer Uroša Prikla in Petra Vilfana v kabinetu predsednika Vlade ter dr. Jožeta Podgorška na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na rednih lokalnih volitvah je stranka DeSUS prejela 4,48 % oz. 37.483 glasov in 133 svetniških mandatov po proporcionalnem volilnem sistemu (skupaj z večinskim sistemom 147) ter 2 župana (1 s podporo drugih strank).

Pridružite se nam

Včlanite se v stranko DeSUS

NA VRH