Ljudje

 • 1990 – 1991: Ivo Sisinger
 • 1991 – 1993: Rado Lipič
 • 1993 – 1999: Jože Globačnik
 • 1999 – 2002: Janko Kušar
 • 2002 – 2005: Anton Rous
 • 2005 – 2020: Karl Viktor Erjavec
 • 18. 1. 2020 – 9. 9. 2020: dr. Aleksandra Pivec
 • 9. 9. 2020 - 5. 12. 2020: začasni zastopnik Tomaž Gantar
 • 5. 12. 2020 - 10. 3. 2021: Karl Viktor Erjavec
 • 10. 3. 2021 - 31. 3. 2021: začasni zastopnik mag. Anton Balažek
 • 31. 3. 2021 - 19. 6. 2021: začasna zastopnica Brigita Čokl
 • 19. 6. 2021 - 2.3.2023: Ljubo Jasnič
 • 2.3.2023 dalje: Anton Rifelj začasni predsednik
 • Janko Kušar
 • Janez Čemažar
 • Branko Omerzu
 • Pavel Brglez
 • Franc Lavrič
 • Ljubomil Jasnič
 • Branko Simonovič
 • od 1. 1. 2019 do 8. 7. 2019 - v. d. generalnega sekretarja Lidija Štruc
 • od 8. 7. 2019 do 30. 1. 2020: Lidija Štruc
 • od 30. 1. 2020 do 14. 5. 2020: Nina Stankovič
 • od 15. 5. 2020 do 9. 9. 2020: Damjan Stanonik
 • od 9. 9. 2020 do 17. 8. 2021 Lidija Štruc
 • od 17. 8. 2021 dalje Marija Pukl
 • 1992 – 1996: Ivan Sisinger
 • 1996 – 2000: Anton Delak, Ivan Kebrič, Eda Okretič-Salmič, mag. Franc Žnidaršič, Zoran Lešnik
 • 2000 – 2004: Anton Delak (do 2002), Franc Lenko (do 2002), Ivan Kebrič, Valentin Pohorec, Vojko Čeligoj
 • 2004 – 2008: mag. Franc Žnidaršič, mag. Vasja Klavora, Vili Rezman, Ivan Jelen
 • 2008 – 2011: Anton Urh, Joško Godec, Matjaž Zanoškar, Franc Jurša, mag. Vasja Klavora, mag. Franc Žnidaršič (do 2009), Vili Rezman (do 2009)
 • 2011 – 2014: Franc Jurša, Ivan Hršak, mag. Jana Jenko, Marija Plevčak, Marjana Kotnik Poropat, Ivan Simčič
 • 2014 – 2018: Franc Jurša, Ivan Hršak, mag. Jana Jenko (do 2016), mag. Julijana Bizjak Mlakar (2014 in od 2016), Marjana Kotnik Poropat, Marinka Levičar, Marija Antonija Kovačič, Primož Hainz, Tomaž Gantar, Uroš Prikl, Benedikt Kopmajer, Peter Vilfan (od 2015)
 • 2018 - aktualno: Franc Jurša, Branko Simonovič, Ivan Hršak, Jurij Lep (do 2021), Robert Polnar (član stranke do 2020).

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hello World!

NA VRH