Dr. Jože Podgoršek

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Državni sekretar: od 2018

Datum rojstva: 17. 3. 1974

Izobrazba: doktor agronomskih znanosti

Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • 1997-2004 - vodja razvoja in regijski direktor v podjetju Zeleni hit d.o.o.
 • 2004-2018 - Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma; predavatelj, učitelj, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, vodja Razvojno raziskovalnega inštituta, dekan Visoke šole za upravljanje
 • 2015 - varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

 

Uroš Prikl

Državni sekretar v kabinetu Predsednika Vlade RS

Državni sekretar: od 2018

Datum rojstva: 18. 9. 1972

Izobrazba: univ. dipl. ekonomist

Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • 1998 – 2000: referent prodaje v Paloma d. o. o.
 • 2000 – 2001: direktor prodaje v Keor d. o. o.
 • 2001: direktor komerciale v Termotehna d. o. o.
 • 2006 – 2009: vodja Finančno–analitične službe na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
 • 2009 – 2012: namestnik generalne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
 • 2012 – 2014: generalni sekretar na Ministrstvu za zdravje
 • 2014: direktor Doma pod Gorco
 • 2014 – 2018: poslanec Državnega zbora RS

Damjan Stanonik

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Državni sekretar: od 2019

Datum rojstva: 29. 9. 1975

Izobrazba: univ. dipl. politolog

Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • direktor občinske uprave Vodice
 • direktor JP Komunala Vodice d.o.o.
 • kabinet Ministrstva za zdravje
 • kabinet Ministrstva za zunanje zadeve
 • akreditiran asistent evropskega poslanca (Evropski Parlament)

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

NA VRH