Svetniki

 

AJDOVŠČINA:
Matjaž Bolko

APAČE:
Stanislav Vrabelj

BELTINCI:
Venčeslav Smodiš

BRASLOVČE:
Branko Ribizel

BRDA:
Vladimir Gabrijelčič

BREZOVICA:
Breda Jesenko

BREŽICE:
Drago Sotler

CELJE:
Oliver Leskošek
Štefka Presker
Jože Zimšek

CERKNICA:
Gregor Pokleka

ČRNOMELJ:
Štefan Misja

DOBRNA:
Darko Brusel

DOMŽALE:
Marjan Ravnikar

DRAVOGRAD:
Beno Kopmajer

GORENJA VAS-POLJANE:
Bojan Šifrar

GORNJA RADGONA:
Suzana Bračič
Ivanek Ingeborg

GORIŠNICA:
Konrad Kostanjevec

GORNJI GRAD:
Jože Poznič 

GROSUPLJE:
Valentina Vehovec

HOČE-SLIVNICA:
Zdenka Gajzer 

ILIRSKA BISTRICA:
Zdravko Kirn

IVANČNA GORICA:
Milena Vrenčur

IZOLA:
Julijan Peruzin

JESENICE:
Anton Stražišar
Stanislav Pem
Božena Ronner

KAMNIK:
Julijana B. Mlakar

KANAL:
Marko Bucik

KIDRIČEVO:
Srečko Lah

KRANJ:
Stanislav Lončarič
Ana Cimperman

KRŠKO:
Vlado Bezjak 

LENART:
Franc Belšak
Srečko Malek
Jože Lorber

LENDAVA:
Robert Berki 

LITIJA:
Rudolf Kozlevčar

LJUBLJANA:
Marija Horvat

LJUBNO:
Darja Dobovičnik

LJUTOMER:
Slavica Sunčič
Janez Kardoš 

MAJŠPERK:
Slavko Dvoršek 

METLIKA:
Boris Govednik

MEŽICA:
Miro Prevorčič

MISLINJA:
Andrej Borovnik

MORAVSKE TOPLICE:
Franc Marič

MOZIRJE:
Toni Rifelj

MUTA:
Marija Ribič

NAZARJE:
Janez Štiglic 

NOVA GORICA:
Darinka Kozinc

NOVO MESTO:
Mag. Adolf Zupan

ORMOŽ:
Emil Kumer

POLJČANE:
Franc Valand

PREBOLD:
Sonja Stergar

PTUJ:
Marta Tušek

PUCONCI:
Jožef Rituper

RADENCI:
Drago Kocbek

RAVNE NA KOROŠKEM:
Gvido Garbus

ROGAŠKA SLATINA:
Boris Führer

SELNICA OB DRAVI:
Olga Kajzer

SEMIČ:
Oskar Hudak

SEVNICA:
Jože Gorišek

SEŽANA:
Karlo Krt

SLOVENSKA BISTRICA:
Bojan Fajs
Mihaela Repnik 

SLOVENSKE KONJICE:
Anton Ošlak

SLOVENJ GRADEC:
Niko R. Kolar

SOLČAVA:
Danilo Stakne

STARŠE:
Marjan Malek

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH:
Edvard Kupčič

ŠEMPETER:
Zdenko Šibav

ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH:
Franc Polanec

ŠENTJERNEJ:
Viktor Luzar

ŠENTJUR:
Matilda Kočar 

ŠKOFLJICA:
Peter Pal

ŠMARJE PRI JELŠAH:
Janez Žogan

ŠTORE:
Zdenka Lokmić

TIŠINA:
Milan Karoli

TOLMIN:
Mafalda Lipušček

TRŽIČ:
Mag. Jana Jenko

TURNIŠČE:
Anton Sep

VERŽEJ:
Joško Ladiha 

VIDEM:
Franc Kirbiš

VITANJE:
Anton Ošlak

VUZENICA:
Irena Oslovnik

ZAGORJE OB SAVI:
Anica Ule Maček 

ZREČE:
Anton Ošlak

ŽALEC:
Matjaž Vodlan

ŽIRI:
Angelca Jezeršek

  

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KONTAKT

T: (01) 439 73 50
E: info@desus.si

ČASOPIS

Brezplačno se prijavite se na naš mesečni časopis

NA VRH