Svetniki

AJDOVŠČINA:
Suzana Krašna

APAČE:
Stanislav Vrabelj

BELTINCI:
Marijan Zver
Venčeslav Smodiš

BOHINJ:
Olga Pikon Gorišek 

BRASLOVČE:
Branko Ribizel

BREZOVICA:

BREŽICE:
Jožica Sušin
Peter Skrivalnik

CELJE:
Štefanija Presker
Brigita Čokl

CERKNICA:
Gregor Pokleka

ČRNOMELJ:
Štefan Misja
Mojca Čemas Stjepanovič

DOBRNA:
Alenka Arlič
Branko Ramšak 

GORENJA VAS-POLJANE:
Roman Kokalj

GORNJA RADGONA:
Ingeborg (Inge) Ivanek
Konrad Niderl

GORNJI GRAD:
Peter Letonja 

GROSUPLJE:
Valentina Vehovec

HOČE-SLIVNICA:
Zdenka Gajzer 

HRASTNIK:
Vojka Povše Krasnik

HRPELJE-KOZINA:
Peter Boršič 

ILIRSKA BISTRICA:
Nevenka Tomšič
Zdravko Kirn

IVANČNA GORICA:
Milena Vrenčur

IZOLA:
Katica Gužič
Lilijana Laganis
Vlado Marič

JESENICE:
Stanko Sedlar
Dr. Borut Stražišar

KAMNIK:
Mojca Škraba

KANAL:
Jože Valentinčič
Marko Bucik
Aleksander Štrukelj

KIDRIČEVO:
Srečko Lah

KOČEVJE:
Lucija Höferle 

KOZJE:
Nikola Ivič

KRANJ:
Jožef Rozman

KRIŽEVCI:
Anton Lovrenčič
Frančiška Rakuša

KRŠKO:
Vlado Bezjak 

KUNGOTA:
Ida Ogrizek

LAŠKO:
Olga Čander
Irena Gradišnik

LENART:
Emilija Šuman
Srečko Malek

LENDAVA:
Drago Nađ 

LITIJA:
Rudolf Kozlevčar

LJUTOMER:

Slavica Sunčič 

LOG-DRAGOMER:
Franc Kozjek

MAJŠPERK:
Frančiška Jus 

 

MEDVODE:
Ivan Špenko

METLIKA:
Boris Govednik

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU:
Majda Dobaj

MIREN-KOSTANJEVICA:
Suzana Černe
Zvonko Ferfolja

MISLINJA:
Marijan Križaj
Alojz Tretjak

MORAVSKE TOPLICE:
Franc Gomboc

MURSKA SOBOTA:
Slavica Meglič
Jože Šadl

NAKLO:
Zdravko Cankar
Helena Krampl Nikač
Primož Povše

NAZARJE:
Janez Štiglic 

 

NOVO MESTO:
Mag. Adolf Zupan
Ana Bilbija

OPLOTNICA:
Marija Lešnik

ORMOŽ:
Veronika Vrbnjak

PIRAN:
Mag. Milica Maslo Bezer

PIVKA:
Mag. Evgen Primožič 

PODČETRTEK:
Janez Žan Ilek

POLJČANE:
Franc Valand

POLZELA:
Milan Pečnik
Mag. Marjan Močnik

POSTOJNA:
Stanko Markovčič

PREBOLD:
Sonja Stergar
Franc Škrabe

PREVALJE:
Zdravko Fajmut 

PTUJ:
Marta Tušek

PUCONCI:
Vijola Bertalanič
Jožef Rituper

RAČE-FRAM:
Romana Fišer

RADENCI:
Nikolaj Brus
Janez Konrad

RADLJE OB DRAVI:
Metka Erjavec
Stanislav Lipuš

RENČE-VOGRSKO:
Jožef Hvalica 

ROGAŠKA SLATINA:
Boris Führer
Mateja Jagodic

RUŠE:
Marjana Kotnik Poropat 

SELNICA OB DRAVI:
Olga Kajzer

SEMIČ:
Oskar Hudak

SEVNICA:
Vincenc Sitar
Franc Pipan

SEŽANA:
Milan Mesar

SLOVENJ GRADEC:
Danica Repas
Dr. Peter Pungartnik
Nikolaj Rudolf Kolar

SLOVENSKA BISTRICA:
Lea Ornik
Matej Goričan
Ivan Franc Štrukelj 

SLOVENSKE KONJICE:
Milena Brečko Poklič

SREDIŠČE OB DRAVI:
Jožef Šef

STARŠE:
Anita Gorišek
Marjan Malek

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH:
Miroslav Breznik

ŠALOVCI:
Tomaž Svetec

 

ŠENTJERNEJ:
Viktor Luzar

ŠENTJUR:
Stanislav Artiček 

ŠMARJE PRI JELŠAH:
Peter Vraničar

ŠMARTNO PRI LITIJI:
Anica Bitenc

ŠOŠTANJ:
Janez Zelcer

ŠTORE:
Zdenka Lokmić

TIŠINA:
Milan Karoli
Franc Kovač

TOLMIN:

Boris Leban

TRBOVLJE:
Gorazd Kajič

TRŽIČ:
Mag. Jana Jenko

TURNIŠČE:
Anton Sep

VELENJE:

VELIKA POLANA:
Stanko Hozjan

VERŽEJ:
Joško Ladiha 

VIDEM:
Danica Medved
Jožef Klinc

VRHNIKA:
Vid Drašček 

VUZENICA:
Stojan Helbl
Andrija Halužan
Srečko Lampret
Maks Viher

ZAGORJE OB SAVI:
Anica Ule Maček 

ZREČE:
Anton Ošlak

ŽALEC:

Marjan Vodeb
Stanislav Jerman

ŽIRI:
Jože Petrovčič

 

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KONTAKT

T: (01) 439 73 50
E: info@desus.si

ČASOPIS

Brezplačno se prijavite se na naš mesečni časopis

NA VRH