Predsednica

Dr. Aleksandra Pivec

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predsednica stranke DeSUS: od 18. 1. 2020

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: od 2018
Datum rojstva:  26. marec 1972

Izobrazba: doktorica znanosti kem. inženirstva

Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • 1999 - 2010 strokovna raziskovalna sodelavka na Znanstveno – raziskovalnem središču Bistra Ptuj
 • 2011 - 2016 direktorica Znanstveno – raziskovalnega središča Bistra Ptuj
 • 2012 -  članica Upravnega odbora Manager kluba Ptuj
 • 2016 – 2017 sekretarka v kabinetu ministra Gorazda Žmavca na USZS
 • 2017 - 2018 državna sekretarka na Uradu Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Generalni sekretar

Damjan STANONIK

 

Izo

Podpredsedniki

Anita Manfreda

Podpredsednica DeSUS: od 18. 1. 2020
Datum rojstva: 20. 1. 1965

Izobrazba: specialistka managementa

 • od 2015: Direktorica občinske uprave Občine Brda
 • 2014 - 2018: Podpredsednica Konzorcija za razvoj obrti in podjetništva CSIA Gorica (Italija)
 • 2015 - 2019: Predsednica Sveta zavoda SB Dr. Franca Derganca Nova Gorica
 • od 2016: Predsednica občinskega odbora DeSUS Šempeter-Vrtojba
 • od 2018: Občinska svetnica DeSUS Šempeter-Vrtojba

Jelka Kolmanič

Podpredsednica DeSUS: od 2017
Datum rojstva: 1.1.1949

Izobrazba: univ. dipl. ekon
Pomembnejše funkcije:

 • 2018 - aktualno: predsednica MO DeSUS Maribor
 • ​2006 - aktualno: mestna svetnica MO Maribor​
 • predsednica in članica večih odborov, nadzornih svetov in svetov zavodov; Klub upokojencev Pošta in Telekom Maribor, finančni odbor MOM, Dom pod Gorco Maribor (dom starostnikov), Mariborske lekarne Maribor

Mag. Anton Balažek

Podpredsednik DeSUS: od 18. 1. 2020
Datum rojstva: 6. 2. 1958

 

Vodja poslanske skupine

Franc Jurša

Vodja poslanske skupine DeSUS: od 2011
Poslanec DeSUS: od 2008

Datum rojstva: 21.9.1953
Izobrazba: pravnik-NZ
Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • 1988 – 2004: namestnik načelnika notranje organizacijske enote občine Ljutomer
 • 2004 – 2006: direktor KZ Ljutomerčan Ljutomer
 • 2006 – 2010: župan občine Ljutomer

Predsednik Sveta

Tomaž Gantar

Minister za zdravje

Minister za zdravje: od 2020
Datum rojstva: rojen 21. marca 1960

Izobrazba: leta 1987 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 1994 opravil specializacijo iz urologije

Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

 • 1999 - 2004: direktor Splošne bolnišnice Izola
 • 2006 - 2010: župan Občine Piran
 • 2012 - 2013: minister za zdravje, v mandatu
 • 2014 - 2018: poslanec Državnega zbora

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KONTAKT

T: (01) 439 73 50
F: (01) 431 41 13
E: info@desus.si

ČASOPIS

Brezplačno se prijavite na naš časopis

NA VRH