Novice

Volilna konferenca stranke za področje Ptuja je bila izvedena v ponedeljek 7. 3. 2022  v domu upokojencev na Ptuju. Kot poroča doc. dr. Srečko Felix Krope, predsednik Sveta stranke DeSUS, je bilo vse izvedeno zelo organizirano in z  odličnim obiskom kandidatov za volitve, članov volilnega štaba pokrajine in delegatov. mag. Emil Kumer predsednik PO je
  V ponedeljek 7. 3.  2022 so uspešno potrdili listo kandidatov  za volitve poslancev v Državni zbor RS 2022 v volilni enoti 1 Kranj. Volilne konference se je udeležil tudi predsednik stranke Ljubo Jasnič, ki je prisotne seznanil s volilnimi aktivnostmi in še posebej zaželel veliko uspeha kandidatom DeSUS za poslance v Državni zbor za
V soboto 5. 3.  je 7. volilna enota stranke DeSUS na volilni konferenci v Mariboru izvolila listo kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor RS. Volilne konference se je poleg velikega števila članov udeležil tudi predsednik stranke Ljubo Jasnič.
Celoten članek objavljen TUKAJ!
V času največjih volilnih aktivnostih sta se  sestala  predsednika strank LIDE Igor Zorčič in DeSUS Ljubo Jasnič.  Sodelovali so najodgovornejši sodelavci stranke LIDE in Volilni štab stranke DeSUS ter razpravljali o najpomembnejših področjih medsebojnega sodelovanja v pripravi skupne liste kandidatov za poslance v Državni zbor. Obe strani sta poudarili pomembnost pridobitve čim boljših kandidatov in
  Pokrajinski odbor Ljubljana se je sestal 3. februarja in obravnaval volilne dokumente, imenoval člane dveh volilnih štabov in evidentiral kandidate. Dolgo časa  so se prisotni ukvarjali z evidentiranjem kandidatov za državnozborske volitve 2022. Največ dela ima prav ta pokrajina saj je zadolžena za kar dve volilni enoti, torej za 22 volilnih okrajev. Zaradi obširnosti
V torek, 25. januarja so se po krajšem premoru delovanja v Lokavcu pri Ajdovščini zopet srečali člani OO DeSUS Ajdovščina –Vipava. Srečanja so se udeležili članice in člani, simpatizerji  in novi člani. Sestanek je vodil dolgoletni predsednik odbora Drago Vidrih, ki je uvodoma spregovoril o aktualnih razmerah v občinski organizaciji in podal predlog za izvolitev
Označeno z
Člani DeSUS Izola so na skupščini dne 28.1.2022 za novega predsednika izvolili Julijana Peruzina, za podpredsednico pa Flory Banovac.  Do spremembe je prišlo potem, ko je Branko Simonovič 20.1.2022 podal izjavo, da izstopa iz stranke DeSUS s čemer mu je prenehala funkcija predsednika Občinskega odbora DeSUS. Novo vodstvo in Občinski odbor sedaj čakajo volilna opravila
Označeno z
Začasno neaktivnost Občinskega odbora Logatec so 25. januarja prekinili  najbolj “zagreti” člani, ki so se sestali zato, da postavijo organe in pričnejo z delom. Še zlasti je to pomembno v času priprav na volilne aktivnosti za Državni zbor RS 2022. Prisotni so sklenili, da občinsko organizacijo začasno vodi Anton Vladič, ki je tudi občinski svetnik

Energetski boni

V javnosti je prisotno razmišljanje, da se zaradi napovedanih podražitev energentov, kot premostitev nastalih razmer na trgu, uveljavijo energetski boni, ki bi jih kril proračun. Osnovna ideja, je vseprisotna ideja o delitvi subvencij, enkratnih dodatkov tako prebivalstvu kot gospodarskim panogam, kot odraz COVID krize. Učinki so znani, selektivnost odlokov pa tudi. Na področju energetike moramo
Spomin na bitko pred osemdesetimi leti živi, saj se je kljub ukrepom zbralo veliko število tistih, ki gojijo pozitivna čustva na takratni čas. Mnogi med njimi so se podali po poteh Jelovice, drugi so prišli po krajši poti, vsi pa so s poklonom pri spomeniku, počastili padle za svobodo. Spomina se je udeležil tudi predsednik
      Poziv Izvršnega odbora stranke DeSUS Vladi RS si lahko ogledati spodaj  
Stranka DeSUS se je vsa leta aktivno vključevala v postopke priprave besedil zakona o dolgotrajni oskrbi, članice stranke DeSUS so bile v različnih komisijah pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter  Ministrstvu za zdravje.  Stranka je  organizirala okrogle mize na terenu skupaj z  občinskimi odbori. Bili smo aktivni pri pripravi Strategije dolgožive družbe,
Ob mednarodnem dnevu invalidov vsem želimo, da se uveljavi enakopravna obravnava vseh ne glede na vrsto invalidnosti. V stranki DeSUS opažamo zapostavljenost invalidov v družbenih procesih, pri uveljavljanju pravic in vključenosti v družbo. Zaradi teh spoznanj smo v volilni program vključili aktivnosti, ki jih bomo uresničili zato, da pomagamo vsem, ki so kakorkoli hendikepirani, da
Na začetku seje Sveta stranke DeSUS  je gospod Anton Urh podal pisni odstop na funkcijo predsednika Sveta stranke. Glede na Poslovnik o delu organov, se voli predsednik izmed, na kongresu izvoljenih članov Sveta. Predsedujoči današnje Seje  sveta Stanko Markovčič je pozval k predlaganju kandidatov. Člani so predlagali dva kandidata.  Marija Horvat iz Mestnega odbora Ljubljana
Skrb za upokojence, starejše, invalide in mlajšo generacijo je naša prioriteta ! Volilni štab stranke DeSUS oblikoval strategijo organizacije volilne kampanje za poslance DZ RS 2022. Pripravil Opomnik za izvedbo postopkov  in Rokovnik predvolilnih opravil za volitve. Kot izjemno zahtevno opravilo je opredelil izvajanje volilnih aktivnosti na področjih kjer se pokrajine stranke DeSUS ne pokrivajo z
Označeno z
V Državnem zboru sta bila interpelirana dva ministra sedanje vlade. V petek, 19. novembra, je bila z očitki o zanemarjanju priprav na letošnje šolsko leto, o podcenjujočem odnosu do strokovne in zainteresirane javnosti ter z očitkom o zapostavljanju področja športa interpelirana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič
»Ko bo spet veljalo, da podaš roko, pogledaš v oči in kar je dogovorjeno, drži, takrat bomo spet družba, v kateri bo možno spodobno živeti«, je poudaril predsednik DeSUS Ljubo Jasnič na srečanju s Koroškim pokrajinskim odborom stranke v Radljah ob Dravi.  Predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič je v petek 19. 11. 2021 obiskal Pokrajinski
PREDLOGI STRANKE DeSUS Pripravljeni proračunski dokumenti slonijo na določenih izhodiščih, ki rezultirajo v naslednjem: gospodarska rast v Sloveniji višja kot v EU, cca 7,9% iz česar naj bi izvirali izvorno povečani prihodki iz davkov. Zaradi rasti plač posebej v javnem sektorju se poveča znesek dohodnine. Povečanje gospodarske aktivnosti naj bi prineslo povečanje DDV in trošarin
Gre za sistemski zakon, zato bi pripravljavci morali bolj upoštevati strukturo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kajti tudi tu gre za vsebinski del in zavarovalni del vsebin. Ni sprejemljivo, da bi vprašanja financ urejali z  novim samostojnim zakonom. Poglavje financiranja mora biti sestavni del tega zakona. Obvezna uzakonitev virov financiranja z določitvijo zavezancev
Vodstvo stranke DeSUS se odločno ograjujejo od delovanja in glasovanja poslanca Roberta Polnarja v Državnem Zboru in ga poziva, naj preneha nastopati v imenu stranke, ki ji škodi. Poslanec Robert Polnar v Državnem zboru redno glasuje v imenu stranke DeSUS, katere član ni že skoraj leto dni. Naj spomnimo, da je poslanca Polnarja konec lanskega
Poslanec PS DeSUS Branko Simonovič, je na 27. seji Državnega zbora postavil ustno poslansko vprašanje naslovljeno na predsednika Vlade RS, Ivana Janeza Janšo, v zvezi z realizacijo izrednega usklajevanja pokojnin. Poslansko vprašanje in odgovor nanj objavljamo v nadaljevanju. MAGNETOGRAM BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci! Poslanci
Označeno z
V stranki DeSUS podpiramo prizadevanja prebivalcev Anhovega, da bi čimprej dobili neoporečno, torej zdravo pitno vodo. Nedopustno je, da se pred zdravje ljudi tako močno postavljajo interesi kapitala.

Strokovno in profesionalno

Spoštovane strankarske kolegice in kolegi! Praviloma sem se izogibal različnim oblikam komuniciranja po spletu. Za stranko je dobro, če se stvari povedo tam, kamor sodijo. Ves čas sem ravnal tako ter z vami delil svoja stališča, ocene in politična prepričanja. Nisem pristaš nobenih skrajnih političnih opcij, ne desnih in ne levih, ker delujejo razdiralno, egoistično
Namestniku Vodje poslanske skupine smo naslovili naslednjo pobudo za poslansko vprašanje: Na zahtevo klicev članov stranke DeSUS s terena predlagamo, da  postavite poslansko vprašanje na temo vključevanja dodatnih kadrov v bolnišnične oddelke za covid-19. Poziv Ministra za zdravje je bil naslovljen samo na študente medicine. Sprašujemo  zakaj se v čim večji meri ne vključi poklicni
Glede na omembo predsednika stranke Ljuba Jasniča sporočamo, da  z navedbami v članku  »Proračunski denar prek poslanca Madžarov v žepe vplivnežev DeSUS« in celotno zgodbo nima nič. Konkretne odgovore lahko dajo samo neposredno vpleteni.
Pozivamo poslansko skupino DeSUS, da spoštuje sklepe organov stranke in se ogradi od ravnanj in izjav poslanca Roberta Polnarja. Poslanca je konec lanskega leta iz stranke izključil Občinski odbor Šentjur, stranka DeSUS se mu je odrekla. Ne glede na to, da poslanec že skoraj leto dni nima več nobene pravice nastopati v strankinem imenu, poslanec
Stranka DeSUS protestira zaradi polaganja venca pri spominskem obeležju domobrancem in odločno obsoja kakršna koli potvarjanja in spreobračanje zgodovine. Prepričani smo, da gre pri tem dejanju za brezsramen poskus ponovnega ideološkega razdvajanja, ki nas odmika od demokracije in sožitja. Spoštovanje vrednot narodno osvobodilnega boja je temelj delovanja stranke DeSUS, revitaliziranje teh vrednot pa v ljudeh
Podpora prizadevanjem invalidskih organizacij V dneh, ko bi morali biti zadovoljni, da je končno uspel  prispeti Zakon o dolgotrajni oskrbi skozi vrata Parlamenta, vse to spremljamo z grenkim priokusom. Kam se je izgubila empatija, srčnost, sočutje in solidarnost do sočloveka, še zlasti do tistih, ki se  kljub omejitvam pogumno prebijajo skozi življenje. Spoštovani, za invalide
V spomin na  večerni čas 25. oktobra, ko so iz Slovenije pred tridesetimi leti, tik pred polnočjo odšli zadnji vojaki JLA, praznujemo danes dan SUVERENOSTI. S tem dejanjem je bilo konec osamosvojitvene vojne za suvereno državo Slovenijo. Vsem udeležencem osamosvojitvene vojne, vsem državljankam in državljanom čestitamo slavnostni spominski Dan suverenosti! Bodimo ponosni, bodimo zavedni, bodimo
NA VRH