Novice

Ob mednarodnem dnevu invalidov vsem želimo, da se uveljavi enakopravna obravnava vseh ne glede na vrsto invalidnosti. V stranki DeSUS opažamo zapostavljenost invalidov v družbenih procesih, pri uveljavljanju pravic in vključenosti v družbo. Zaradi teh spoznanj smo v volilni program vključili aktivnosti, ki jih bomo uresničili zato, da pomagamo vsem, ki so kakorkoli hendikepirani, da
Na začetku seje Sveta stranke DeSUS  je gospod Anton Urh podal pisni odstop na funkcijo predsednika Sveta stranke. Glede na Poslovnik o delu organov, se voli predsednik izmed, na kongresu izvoljenih članov Sveta. Predsedujoči današnje Seje  sveta Stanko Markovčič je pozval k predlaganju kandidatov. Člani so predlagali dva kandidata.  Marija Horvat iz Mestnega odbora Ljubljana
Skrb za upokojence, starejše, invalide in mlajšo generacijo je naša prioriteta ! Volilni štab stranke DeSUS oblikoval strategijo organizacije volilne kampanje za poslance DZ RS 2022. Pripravil Opomnik za izvedbo postopkov  in Rokovnik predvolilnih opravil za volitve. Kot izjemno zahtevno opravilo je opredelil izvajanje volilnih aktivnosti na področjih kjer se pokrajine stranke DeSUS ne pokrivajo z
Označeno z
V Državnem zboru sta bila interpelirana dva ministra sedanje vlade. V petek, 19. novembra, je bila z očitki o zanemarjanju priprav na letošnje šolsko leto, o podcenjujočem odnosu do strokovne in zainteresirane javnosti ter z očitkom o zapostavljanju področja športa interpelirana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič
»Ko bo spet veljalo, da podaš roko, pogledaš v oči in kar je dogovorjeno, drži, takrat bomo spet družba, v kateri bo možno spodobno živeti«, je poudaril predsednik DeSUS Ljubo Jasnič na srečanju s Koroškim pokrajinskim odborom stranke v Radljah ob Dravi.  Predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič je v petek 19. 11. 2021 obiskal Pokrajinski
PREDLOGI STRANKE DeSUS Pripravljeni proračunski dokumenti slonijo na določenih izhodiščih, ki rezultirajo v naslednjem: gospodarska rast v Sloveniji višja kot v EU, cca 7,9% iz česar naj bi izvirali izvorno povečani prihodki iz davkov. Zaradi rasti plač posebej v javnem sektorju se poveča znesek dohodnine. Povečanje gospodarske aktivnosti naj bi prineslo povečanje DDV in trošarin
Gre za sistemski zakon, zato bi pripravljavci morali bolj upoštevati strukturo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kajti tudi tu gre za vsebinski del in zavarovalni del vsebin. Ni sprejemljivo, da bi vprašanja financ urejali z  novim samostojnim zakonom. Poglavje financiranja mora biti sestavni del tega zakona. Obvezna uzakonitev virov financiranja z določitvijo zavezancev
Vodstvo stranke DeSUS se odločno ograjujejo od delovanja in glasovanja poslanca Roberta Polnarja v Državnem Zboru in ga poziva, naj preneha nastopati v imenu stranke, ki ji škodi. Poslanec Robert Polnar v Državnem zboru redno glasuje v imenu stranke DeSUS, katere član ni že skoraj leto dni. Naj spomnimo, da je poslanca Polnarja konec lanskega
Poslanec PS DeSUS Branko Simonovič, je na 27. seji Državnega zbora postavil ustno poslansko vprašanje naslovljeno na predsednika Vlade RS, Ivana Janeza Janšo, v zvezi z realizacijo izrednega usklajevanja pokojnin. Poslansko vprašanje in odgovor nanj objavljamo v nadaljevanju. MAGNETOGRAM BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci! Poslanci
Označeno z
V stranki DeSUS podpiramo prizadevanja prebivalcev Anhovega, da bi čimprej dobili neoporečno, torej zdravo pitno vodo. Nedopustno je, da se pred zdravje ljudi tako močno postavljajo interesi kapitala.

Strokovno in profesionalno

Spoštovane strankarske kolegice in kolegi! Praviloma sem se izogibal različnim oblikam komuniciranja po spletu. Za stranko je dobro, če se stvari povedo tam, kamor sodijo. Ves čas sem ravnal tako ter z vami delil svoja stališča, ocene in politična prepričanja. Nisem pristaš nobenih skrajnih političnih opcij, ne desnih in ne levih, ker delujejo razdiralno, egoistično
Namestniku Vodje poslanske skupine smo naslovili naslednjo pobudo za poslansko vprašanje: Na zahtevo klicev članov stranke DeSUS s terena predlagamo, da  postavite poslansko vprašanje na temo vključevanja dodatnih kadrov v bolnišnične oddelke za covid-19. Poziv Ministra za zdravje je bil naslovljen samo na študente medicine. Sprašujemo  zakaj se v čim večji meri ne vključi poklicni
Glede na omembo predsednika stranke Ljuba Jasniča sporočamo, da  z navedbami v članku  »Proračunski denar prek poslanca Madžarov v žepe vplivnežev DeSUS« in celotno zgodbo nima nič. Konkretne odgovore lahko dajo samo neposredno vpleteni.
Pozivamo poslansko skupino DeSUS, da spoštuje sklepe organov stranke in se ogradi od ravnanj in izjav poslanca Roberta Polnarja. Poslanca je konec lanskega leta iz stranke izključil Občinski odbor Šentjur, stranka DeSUS se mu je odrekla. Ne glede na to, da poslanec že skoraj leto dni nima več nobene pravice nastopati v strankinem imenu, poslanec
Stranka DeSUS protestira zaradi polaganja venca pri spominskem obeležju domobrancem in odločno obsoja kakršna koli potvarjanja in spreobračanje zgodovine. Prepričani smo, da gre pri tem dejanju za brezsramen poskus ponovnega ideološkega razdvajanja, ki nas odmika od demokracije in sožitja. Spoštovanje vrednot narodno osvobodilnega boja je temelj delovanja stranke DeSUS, revitaliziranje teh vrednot pa v ljudeh
Podpora prizadevanjem invalidskih organizacij V dneh, ko bi morali biti zadovoljni, da je končno uspel  prispeti Zakon o dolgotrajni oskrbi skozi vrata Parlamenta, vse to spremljamo z grenkim priokusom. Kam se je izgubila empatija, srčnost, sočutje in solidarnost do sočloveka, še zlasti do tistih, ki se  kljub omejitvam pogumno prebijajo skozi življenje. Spoštovani, za invalide
V spomin na  večerni čas 25. oktobra, ko so iz Slovenije pred tridesetimi leti, tik pred polnočjo odšli zadnji vojaki JLA, praznujemo danes dan SUVERENOSTI. S tem dejanjem je bilo konec osamosvojitvene vojne za suvereno državo Slovenijo. Vsem udeležencem osamosvojitvene vojne, vsem državljankam in državljanom čestitamo slavnostni spominski Dan suverenosti! Bodimo ponosni, bodimo zavedni, bodimo
Poslanska skupina DeSUS je sinoči v Državnem zboru spet in znova eklatantno kršila sklepe iz zadnje seje Sveta stranke DeSUS, ki je sklenil, da stranka zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne Vlade niti njenih ukrepov, še najmanj zakonodajnih. Poslanci pa so včeraj odločno glasovali za prav VSE sklepe in predloge Vlade, vključno z najbolj
  Intervju Ljuba Jasniča si lahko ogledate TUKAJ
Stranka DeSUS se odločno distancira od vseh aktivnosti in povezav v zvezi z Zoranom Stevanovićem. Na vodstvo oziroma sedež stranke ni prišlo nikakršno povabilo na razgovore, prav tako ni nobene komunikacije v zvezi z organizatorjem protestov. Vsakršno povezovanje morebitnih razgovorov kogarkoli v imenu stranke DeSUS je zavajujoče in zlonamerno. predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič
Stranka DeSUS je ena najstarejših in najtrdnejših strank na slovenskem političnem prizorišču, s 30-letno zgodovino delovanja in opazno sledjo v razvoju mlade slovenske demokracije. To dediščino si je prislužila in prigarala s svojo jasno levosredinsko politično usmeritvijo. Ta izhaja iz vrednot, ki si jih je stranka DeSUS zastavila ob začetku svojega delovanja in jim je
Starejši  tvorimo tretjo generacijo naše družbe in predstavljamo nekaj manj kot tretjino celotne populacije v Sloveniji, ob našem prazniku bi bilo najlepše darilo, če bi nam odločevalci na vseh nivojih vrnili dostojanstvo in socialno varnost!  Ob prazniku se zahvaljujemo vsem, ki skrbite za starejše, jim pomagate pri vsakodnevnih opravilih in ustvarjate razmere za  čimbolj samostojno
“Predlagamo, da se regres določa skladno z določili ZPIZ najmanj v višini 350,00 EUR in da se vsem upokojencem izplača božičnica v višini 100,00 EUR”  Med klavzuro so se oblikovala stališča in usmeritve za delo vodstva stranke, ki jih tu objavljamo: Generacija starejših postaja čedalje bolj zanemarjena s strani političnih odločevalcev, kajti ni mogoče drugače
Danes praznujemo dan slovenskega športa. Glavni namen praznika je spodbuda k športnemu udejstvovanju vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, zato se tudi v DeSUSu pridružujemo pozivu svojim članicam in članom da se odzovejo v čim večjem številu in tako slovenski širši javnosti pokažemo, kaj nam šport pomeni in kako pomemben je v našem vsakdanjem življenju. Splošno
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni želimo v DeSUSUu opozoriti na dejstva, da le ta najbolj prizadene starejše člane naše družbe, ki imajo že veš čas trajanja epidemije izjemno otežkočen dostop do zdravnikov. Posledično močno zamuja postavljanje diagnoz tudi na področju Alzheimerjeve bolezni, zato opozarjamo vse odgovorne v zdravstvenem sistemu, da storijo vse da se nadomesti
V torek 5. oktobra 2021 bo seja Sveta stranke, prvotno napovedana za 23.9., osrednja točka dnevnega reda bo obravnava stališč klavzure in obravnava ter potrditev predlogov sklepov izvršnega odbora stranke. * Svet stranke je najvišji politični organ stranke med kongresoma in se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Svet stranke sklicuje in vodi predsednik,
Novice si lahko prelistate ali natisnete tudi tukaj
STRNIMO VRSTE! Na klavzuri DeSUS je bilo posredovanih veliko konstruktivnih predlogov, ki so pomenili strnitev naših vrst k skupnemu cilju varovanja interesov upokojencev in ranljivih skupin. Prisotna poslanca DeSUS Branko Simonovič in Ivan Hršak sta predstavila dosežke poslanske skupine od zadnjih parlamentarnih volitev. Izjemno dobri so njihovi dosežki  na področju rasti pokojnin. Na pobudo poslancev
Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je za STA pojasnil, da v petek, 10.9.21 na klavzuri stranke niso sprejeli sklepa o tem, da se poslance DeSUS pozove k odstopu, pač pa je bilo to eno od stališč na klavzuri. O vseh stališčih bo v torek razpravljal izvršilni odbor, ki bo pripravil predloge sklepov za svet stranke. Sklepi
Na proslavi 30.letnice DeSUSa v Arboretumu Volčji potok smo proslavili visok jubilej, predsednik je članice in člane pozdravil z naslednjimi besedami. Dragi moji desusevci! Bil je 30. maj in pisalo se je leto 1991. Tam pod Pohorjem je bil zgodovinski trenutek, da lahko danes z največjim ponosom rečemo, da stranka DeSUS praznuje 30-letnico. Rodila se
NA VRH