Novice Volitve 2018

  Pokrajinski odbor Ljubljana se je sestal 3. februarja in obravnaval volilne dokumente, imenoval člane dveh volilnih štabov in evidentiral kandidate. Dolgo časa  so se prisotni ukvarjali z evidentiranjem kandidatov za državnozborske volitve 2022. Največ dela ima prav ta pokrajina saj je zadolžena za kar dve volilni enoti, torej za 22 volilnih okrajev. Zaradi obširnosti
V torek, 25. januarja so se po krajšem premoru delovanja v Lokavcu pri Ajdovščini zopet srečali člani OO DeSUS Ajdovščina –Vipava. Srečanja so se udeležili članice in člani, simpatizerji  in novi člani. Sestanek je vodil dolgoletni predsednik odbora Drago Vidrih, ki je uvodoma spregovoril o aktualnih razmerah v občinski organizaciji in podal predlog za izvolitev
Označeno z
Člani DeSUS Izola so na skupščini dne 28.1.2022 za novega predsednika izvolili Julijana Peruzina, za podpredsednico pa Flory Banovac.  Do spremembe je prišlo potem, ko je Branko Simonovič 20.1.2022 podal izjavo, da izstopa iz stranke DeSUS s čemer mu je prenehala funkcija predsednika Občinskega odbora DeSUS. Novo vodstvo in Občinski odbor sedaj čakajo volilna opravila
Označeno z

Energetski boni

V javnosti je prisotno razmišljanje, da se zaradi napovedanih podražitev energentov, kot premostitev nastalih razmer na trgu, uveljavijo energetski boni, ki bi jih kril proračun. Osnovna ideja, je vseprisotna ideja o delitvi subvencij, enkratnih dodatkov tako prebivalstvu kot gospodarskim panogam, kot odraz COVID krize. Učinki so znani, selektivnost odlokov pa tudi. Na področju energetike moramo
Po številnih «napadih« na članstvo stranke DeSUS, ki jih preko predsednikov nekaterih občinskih odborov vodita  stranki SAB, Alenke Bratušek in Naša dežela, Aleksandre Pivec, da stranko zapustijo in se včlanijo k njim, zahteva odgovor. Aleksandra Pivec je v svojih zadnjih nastopih namenila kar nekaj neresničnih izjav  o »svoji« bivši stranki DeSUS,  Alenka Bratušek pa se
Spomin na bitko pred osemdesetimi leti živi, saj se je kljub ukrepom zbralo veliko število tistih, ki gojijo pozitivna čustva na takratni čas. Mnogi med njimi so se podali po poteh Jelovice, drugi so prišli po krajši poti, vsi pa so s poklonom pri spomeniku, počastili padle za svobodo. Spomina se je udeležil tudi predsednik
Na začetku seje Sveta stranke DeSUS  je gospod Anton Urh podal pisni odstop na funkcijo predsednika Sveta stranke. Glede na Poslovnik o delu organov, se voli predsednik izmed, na kongresu izvoljenih članov Sveta. Predsedujoči današnje Seje  sveta Stanko Markovčič je pozval k predlaganju kandidatov. Člani so predlagali dva kandidata.  Marija Horvat iz Mestnega odbora Ljubljana
Skrb za upokojence, starejše, invalide in mlajšo generacijo je naša prioriteta ! Volilni štab stranke DeSUS oblikoval strategijo organizacije volilne kampanje za poslance DZ RS 2022. Pripravil Opomnik za izvedbo postopkov  in Rokovnik predvolilnih opravil za volitve. Kot izjemno zahtevno opravilo je opredelil izvajanje volilnih aktivnosti na področjih kjer se pokrajine stranke DeSUS ne pokrivajo z
Označeno z
V Državnem zboru sta bila interpelirana dva ministra sedanje vlade. V petek, 19. novembra, je bila z očitki o zanemarjanju priprav na letošnje šolsko leto, o podcenjujočem odnosu do strokovne in zainteresirane javnosti ter z očitkom o zapostavljanju področja športa interpelirana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič
»Ko bo spet veljalo, da podaš roko, pogledaš v oči in kar je dogovorjeno, drži, takrat bomo spet družba, v kateri bo možno spodobno živeti«, je poudaril predsednik DeSUS Ljubo Jasnič na srečanju s Koroškim pokrajinskim odborom stranke v Radljah ob Dravi.  Predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič je v petek 19. 11. 2021 obiskal Pokrajinski
Gre za sistemski zakon, zato bi pripravljavci morali bolj upoštevati strukturo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kajti tudi tu gre za vsebinski del in zavarovalni del vsebin. Ni sprejemljivo, da bi vprašanja financ urejali z  novim samostojnim zakonom. Poglavje financiranja mora biti sestavni del tega zakona. Obvezna uzakonitev virov financiranja z določitvijo zavezancev
Vodstvo stranke DeSUS se odločno ograjujejo od delovanja in glasovanja poslanca Roberta Polnarja v Državnem Zboru in ga poziva, naj preneha nastopati v imenu stranke, ki ji škodi. Poslanec Robert Polnar v Državnem zboru redno glasuje v imenu stranke DeSUS, katere član ni že skoraj leto dni. Naj spomnimo, da je poslanca Polnarja konec lanskega
Poslanec PS DeSUS Branko Simonovič, je na 27. seji Državnega zbora postavil ustno poslansko vprašanje naslovljeno na predsednika Vlade RS, Ivana Janeza Janšo, v zvezi z realizacijo izrednega usklajevanja pokojnin. Poslansko vprašanje in odgovor nanj objavljamo v nadaljevanju. MAGNETOGRAM BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci! Poslanci
Označeno z
V stranki DeSUS podpiramo prizadevanja prebivalcev Anhovega, da bi čimprej dobili neoporečno, torej zdravo pitno vodo. Nedopustno je, da se pred zdravje ljudi tako močno postavljajo interesi kapitala.

Strokovno in profesionalno

Spoštovane strankarske kolegice in kolegi! Praviloma sem se izogibal različnim oblikam komuniciranja po spletu. Za stranko je dobro, če se stvari povedo tam, kamor sodijo. Ves čas sem ravnal tako ter z vami delil svoja stališča, ocene in politična prepričanja. Nisem pristaš nobenih skrajnih političnih opcij, ne desnih in ne levih, ker delujejo razdiralno, egoistično
Namestniku Vodje poslanske skupine smo naslovili naslednjo pobudo za poslansko vprašanje: Na zahtevo klicev članov stranke DeSUS s terena predlagamo, da  postavite poslansko vprašanje na temo vključevanja dodatnih kadrov v bolnišnične oddelke za covid-19. Poziv Ministra za zdravje je bil naslovljen samo na študente medicine. Sprašujemo  zakaj se v čim večji meri ne vključi poklicni
Glede na omembo predsednika stranke Ljuba Jasniča sporočamo, da  z navedbami v članku  »Proračunski denar prek poslanca Madžarov v žepe vplivnežev DeSUS« in celotno zgodbo nima nič. Konkretne odgovore lahko dajo samo neposredno vpleteni.
Pozivamo poslansko skupino DeSUS, da spoštuje sklepe organov stranke in se ogradi od ravnanj in izjav poslanca Roberta Polnarja. Poslanca je konec lanskega leta iz stranke izključil Občinski odbor Šentjur, stranka DeSUS se mu je odrekla. Ne glede na to, da poslanec že skoraj leto dni nima več nobene pravice nastopati v strankinem imenu, poslanec
Stranka DeSUS protestira zaradi polaganja venca pri spominskem obeležju domobrancem in odločno obsoja kakršna koli potvarjanja in spreobračanje zgodovine. Prepričani smo, da gre pri tem dejanju za brezsramen poskus ponovnega ideološkega razdvajanja, ki nas odmika od demokracije in sožitja. Spoštovanje vrednot narodno osvobodilnega boja je temelj delovanja stranke DeSUS, revitaliziranje teh vrednot pa v ljudeh
V spomin na  večerni čas 25. oktobra, ko so iz Slovenije pred tridesetimi leti, tik pred polnočjo odšli zadnji vojaki JLA, praznujemo danes dan SUVERENOSTI. S tem dejanjem je bilo konec osamosvojitvene vojne za suvereno državo Slovenijo. Vsem udeležencem osamosvojitvene vojne, vsem državljankam in državljanom čestitamo slavnostni spominski Dan suverenosti! Bodimo ponosni, bodimo zavedni, bodimo
Poslanska skupina DeSUS je sinoči v Državnem zboru spet in znova eklatantno kršila sklepe iz zadnje seje Sveta stranke DeSUS, ki je sklenil, da stranka zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne Vlade niti njenih ukrepov, še najmanj zakonodajnih. Poslanci pa so včeraj odločno glasovali za prav VSE sklepe in predloge Vlade, vključno z najbolj
Stranka DeSUS je ena najstarejših in najtrdnejših strank na slovenskem političnem prizorišču, s 30-letno zgodovino delovanja in opazno sledjo v razvoju mlade slovenske demokracije. To dediščino si je prislužila in prigarala s svojo jasno levosredinsko politično usmeritvijo. Ta izhaja iz vrednot, ki si jih je stranka DeSUS zastavila ob začetku svojega delovanja in jim je
Starejši  tvorimo tretjo generacijo naše družbe in predstavljamo nekaj manj kot tretjino celotne populacije v Sloveniji, ob našem prazniku bi bilo najlepše darilo, če bi nam odločevalci na vseh nivojih vrnili dostojanstvo in socialno varnost!  Ob prazniku se zahvaljujemo vsem, ki skrbite za starejše, jim pomagate pri vsakodnevnih opravilih in ustvarjate razmere za  čimbolj samostojno
Na današnji razširjeni seji Mestnega odbora Demokratične stranke upokojencev Slovenije sta dala poseben poudarek bodočemu delu DeSUS predsednik stranke Ljubo Jasnič in generalna sekretarka Mija Pukl.  Ocenili smo politično situacijo v stranki in v naši mestni organizaciji ter ob tem iskali optimalne poti, kako naprej. Spregovorili smo tudi o pripravah na strankino klavzuro, sklicani za
Ljubljana, 30. julij 2021 Zadeva: Pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – predlog za obravnavo, EVA 2021-2711-0127 Spoštovani minister, gospod Janez Poklukar V roku vam pošiljam pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – predlog za obravnavo, EVA
Mnenje člana stranke, predsednika Odbora za okolje, mag. Ivana Božička ZADEVA: mnenje – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah Novela zakona o vodah je neprimerna, saj ne prispeva k vzpostavitvi boljših okvirjev za upravljanje z vodnimi viri. Zakonodajalec je pri posodobitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah  sledi cilju ekonomske izrabe
Ljubo Jasnič Predsednik stranke DeSUS Stališča pred sprejemom Zakona o nacionalnem demografskem skladu Pred sprejemom Zakona o nacionalnem demografskem skladu v Državnem zboru bi rad na podlagi aktivnosti stranke tudi v preteklem obdobju podal svoja stališča. DeSUS je 22. 1. 2018 vložil predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu s ključnimi izhodišči   preprečiti želimo nadaljnje
Izjava za javnost, Ljubljana 7. 7. 2021 Stranka DeSUS pričakuje opravičilo pristojnega ministrstva stanovalcem domov za starejše V stranki DeSUS smo z veliko mero zaskrbljenosti in ogorčenja sprejeli novico o poznem obveščanju domov za starejše vezano na referendumsko glasovanje o noveli zakona o vodah. Volilna pravica je ena od temeljnih političnih in ustavnih pravic državljank
Poslanec PS DeSUS Branko Simonovič, je na 24. seji Državnega zbora postavil ustno poslansko vprašanje naslovljeno na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Janeza Ciglerja Kralja v zvezi s primerjavo odmernega odstotka med upokojenimi od leta 2013 do konca prehodnega obdobja v letu 2023. Poslansko vprašanje in odgovor nanj objavljamo v
V torek, 22.6.2021 so se poslanci PS DeSUS odzvali vabilu lokalnega odbora DeSUS Kanal ob Soči. Na obisku jih je spremljal tudi novoizvoljeni predsednik g. Ljubo Jasnič in predsednik Sveta stranke, g. Anton Urh. Na začetku se je delegacija ustavili v prostorih Občine, kjer jih je pozdravila županija, gospa Tina Gerbec, občinska svetnika in člana
NA VRH