Povzetek skupnih ugotovitev iz Javne tribune

Povzetek skupnih ugotovitev iz Javne tribune (08.12.2023, Gospodarsko razstavišče) na temo: »Kateri sistemski ukrepi so potrebni za dolgoročno stabilnost zdravstvenega varstva v RS«

SPOZNAJTE NAŠO ZGODBO IN SE PRIDRUŽITE NAŠIM CILJEM

Pridružite se nam.

Preberite +29 februarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

Izvleček sklepov 30 seje IO DeSUS

30. seje Izvršnega odbora DeSUS, ki je bila v četrtek, 21.12.2023 ob 10.00. uri v prostorih sedeža stranke DeSUS na Kocenovi ulici 8, 3000 Celje. SKLEP št. 1: zapisniki sej
Preberite +06 februarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice

Obvestilo svetniške skupine DeSUS Velenje

Svetniška skupina DeSUS v Svetu Mestne občine Velenje je županu MOV podala pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. Pri pripravi sprememb
Preberite +01 februarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

Odprto pismo politikom in vladi RS Marta

Vsi državljani RS vemo, da se je na Meddržavnem sodišču v Haagu začela obravnava tožbe Južne Afrike proti Izraelu. Vse naslovnike pozivamo, da na meddržavnem političnem parketu naredijo vse, kar
Preberite +01 februarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

Predlog programa OO DeSUS za pomoč starejšim na terenu Program za obdobje 2023 in 2024

Člani DeSUS-a se zavedamo, da problemi, povezani s starejšimi, vse bolj odločno stopajo v ospredje in želimo, da bi bilo našim upokojencem na jesen življenja čim bolj ugodno in lepo.
Preberite +15 januarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

Dopis VDCDC

V DeSUS-u smo zgroženi nad odločitvijo vlade in ministrstva za solidarno prihodnost o 80 % zmanjšanju sredstev za varstvo-delovnim centrom. V tem primeru gre za grobo kršenje temeljev socialne države
Preberite +15 januarja 2024 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

IZJAVA O ZAKONU EZ-2

Za stranko DeSUS je problematična dikcija v 21. Členu, kjer se govori o “prepovedi” uporabe v strnjenih naseljih. Prvo manjka dejanska določitev oz. definicija kaj je “strnjeno” naselje in drugo

PROGRAM STRANKE DeSUS

Rezultati DeSUS-a v preteklem mandatu

NA VRH