Do volitev 2022

    dayurminsek0
  • 0
  • 0
  • 0

SPOZNAJTE NAŠO ZGODBO IN SE PRIDRUŽITE NAŠIM CILJEM

Pridružite se nam.

Preberite +02 decembra 2021 By Urednik v Aktualno, Novice, Stranka

doc. dr. Srečko Felix Krope novi predsednik Sveta stranke DeSUS

Na začetku seje Sveta stranke DeSUS  je gospod Anton Urh podal pisni odstop na funkcijo predsednika Sveta stranke. Glede na Poslovnik o delu organov, se voli predsednik izmed, na kongresu izvoljenih članov Sveta. Predsedujoči današnje Seje  sveta Stanko Markovčič je pozval k predlaganju kandidatov. Člani so predlagali dva kandidata.  Marija Horvat iz Mestnega odbora Ljubljana
Preberite +30 novembra 2021 By Urednik v Novice, Slovenija, Stranka

Seja Volilnega štaba stranke DeSUS

Skrb za upokojence, starejše, invalide in mlajšo generacijo je naša prioriteta ! Volilni štab stranke DeSUS oblikoval strategijo organizacije volilne kampanje za poslance DZ RS 2022. Pripravil Opomnik za izvedbo postopkov  in Rokovnik predvolilnih opravil za volitve. Kot izjemno zahtevno opravilo je opredelil izvajanje volilnih aktivnosti na področjih kjer se pokrajine stranke DeSUS ne pokrivajo z
Preberite +26 novembra 2021 By Urednik v Novice, Stranka

Poslanska skupina DeSUS pri odločanju o interpelacijah neenotna

V Državnem zboru sta bila interpelirana dva ministra sedanje vlade. V petek, 19. novembra, je bila z očitki o zanemarjanju priprav na letošnje šolsko leto, o podcenjujočem odnosu do strokovne in zainteresirane javnosti ter z očitkom o zapostavljanju področja športa interpelirana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič

PROGRAM STRANKE DeSUS

NA VRH