Dr. Aleksandra Pivec

Dr. Aleksandra Pivec

Državna sekretarka na Uradu Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Državna sekretarka: od 2017
Datum rojstva: 26.03.1972

Izobrazba: doktorica znanosti kem. inženirstva
Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

  • 1999 - 2010 strokovna raziskovalna sodelavka na Znanstveno – raziskovalnem središču Bistra Ptuj
  • 2011 - 2016 direktorica Znanstveno – raziskovalnega središča Bistra Ptuj
  • 2012 -  članica Upravnega odbora Manager kluba Ptuj
  • 2016 – 2017 sekretarka v kabinetu ministra Gorazda Žmavca na USZS


Tadej Slapnik

Tadej Slapnik

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade

Državni sekretar: od 2014
Datum rojstva: 17.10.1973

Izobrazba: univ. dipl. inženir strojništva
Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

  • 1998 – 2013: občinski svetnik v občini Slovenske Konjice
  • 2004 – 2009: direktor Mladinskega centra Dravinjske doline
  • 2009 – 2012: poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
  • 2012 – 2014: asistent poslanca v Evropskem parlamentu

Lidija Stebernak

Lidija Stebernak

Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor

Državna sekretarka: od 2014
Datum rojstva: 23.11.1962

Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Izbor dosedanjih pomembnejših funkcij:

  • 1991 – 1994: Sekretarka skupščine občine
  • 1995 – 2014: načelnica Upravne enote Slovenska Bistrica

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

NA VRH