Svetniki

AJDOVŠČINA:

Suzana Krašna

APAČE:

Stanislav Vrabelj

BELTINCI:

Marijan Zver

Venčeslav Smodiš

BOHINJ:

Olga Pikon Gorišek 

BRASLOVČE:

Branko Ribizel

BREZOVICA:

Breda Jesenko

BREŽICE:

Jožica Sušin

Peter Skrivalnik

CELJE:

Štefanija Presker

Brigita Čokl

CERKNICA:

Gregor Pokleka

ČRNOMELJ:

Štefan Misja

Mojca Čemas Stjepanovič

DOBRNA:

Alenka Arlič

Branko Ramšak 

GORENJA VAS-POLJANE:

Roman Kokalj

GORNJA RADGONA:

Ingeborg (Inge) Ivanek

Konrad Niderl

GORNJI GRAD:

Peter Letonja 

GROSUPLJE:

Valentina Vehovec

HOČE-SLIVNICA:

Zdenka Gajzer 

HRASTNIK:

Vojka Povše Krasnik

HRPELJE-KOZINA:

Peter Boršič 

ILIRSKA BISTRICA:

Nevenka Tomšič

Zdravko Kirn

IVANČNA GORICA:

Milena Vrenčur

IZOLA:

Katica Gužič

Lilijana Laganis

Vlado Marič

JESENICE:

Stanko Sedlar

dr. Borut Stražišar

KAMNIK:

Mojca Škraba

KANAL:

Jože Valentinčič

Marko Bucik

Aleksander Štrukelj

KIDRIČEVO:

Srečko Lah

KOČEVJE:

Lucija Höferle 

KOZJE:

Nikola Ivič

KRANJ:

Jožef Rozman

KRIŽEVCI:

Anton Lovrenčič

Frančiška Rakuša

KRŠKO:

Vlado Bezjak 

KUNGOTA:

Edi Sever

LAŠKO:

Olga Čander

Irena Gradišnik

Matjaž Pikl

LENART:

Emilija Šuman

Srečko Malek

LENDAVA:

Mag. Anton Balažek 

LITIJA:

Rudolf Kozlevčar

Miha Jančar

LJUTOMER:

Jože Klemenčič

Slavica Sunčič 

LOG-DRAGOMER:

Franc Kozjek

MAJŠPERK:

Frančiška Jus 

MARIBOR:

Jelka Kolmanič

MEDVODE:

Ivan Špenko

METLIKA:

Boris Govednik

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU:

Majda Dobaj

MIREN-KOSTANJEVICA:

Suzana Černe

Zvonko Ferfolja

MISLINJA:

Marijan Križaj

Alojz Tretjak

MORAVSKE TOPLICE:

Franc Gomboc

MURSKA SOBOTA:

Slavica Meglič

Jože Šadl

NAKLO:

Zdravko Cankar

Helena Krampl Nikač

Primož Povše

NAZARJE:

Janez Štiglic 

NOVA GORICA:

Aleš Dugulin 

NOVO MESTO:

Mag. Adolf Zupan

Ana Bilbija

OPLOTNICA:

Marija Lešnik

ORMOŽ:

Veronika Vrbnjak

PIRAN:

Mag. Milica Maslo Bezer

PIVKA:

Mag. Evgen Primožič 

PODČETRTEK:

Janez Žan Ilek

POLJČANE:

Franc Valand

POLZELA:

Milan Pečnik

mag. Marjan Močnik

POSTOJNA:

Stanko Markovčič

PREBOLD:

Sonja Stergar

Franc Škrabe

PREVALJE:

Zdravko Fajmut 

PTUJ:

Marta Tušek

PUCONCI:

Vijola Bertalanič

Jožef Rituper

RAČE-FRAM:

Romana Fišer

RADENCI:

Nikolaj Brus

Janez Konrad

RADLJE OB DRAVI:

Metka Erjavec

Stanislav Lipuš

RENČE-VOGRSKO:

Jožef Hvalica 

ROGAŠKA SLATINA:

Boris Führer

Mateja Jagodic

RUŠE:

Marjana Kotnik Poropat 

SELNICA OB DRAVI:

Olga Kajzer

SEMIČ:

Oskar Hudak

SEVNICA:

Vincenc Sitar

Franc Pipan

SEŽANA:

Milan Mesar

SLOVENJ GRADEC:

Danica Repas

Dr. Peter Pungartnik

Nikolaj Rudolf Kolar

SLOVENSKA BISTRICA:

Lea Ornik

Matej Goričan

Ivan Franc Štrukelj 

SLOVENSKE KONJICE:

Milena Brečko Poklič

SREDIŠČE OB DRAVI:

Jožef Šef

STARŠE:

Anita Gorišek

Marjan Malek

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH:

Miroslav Breznik

ŠALOVCI:

Tomaž Svetec

ŠEMPETER-VRTOJBA:

Anita Manfreda

ŠENTJERNEJ:

Viktor Luzar

ŠENTJUR:

Stanislav Artiček 

ŠMARJE PRI JELŠAH:

Peter Vraničar

ŠMARTNO PRI LITIJI:

Anica Bitenc

ŠOŠTANJ:

Janez Zelcer

ŠTORE:

Zdenka Lokmić

TIŠINA:

Milan Karoli

Franc Kovač

TOLMIN:

Karel Laharnar

Boris Leban

TRBOVLJE:

Gorazd Kajič

TRŽIČ:

Mag. Jana Jenko

TURNIŠČE:

Anton Sep

VELENJE:

Darinka Mravljak

Franc Kos

Majda Gaberšek 

VELIKA POLANA:

Stanko Hozjan

VERŽEJ:

Joško Ladiha 

VIDEM:

Danica Medved

Jožef Klinc

VRHNIKA:

Vid Drašček 

VUZENICA:

Stojan Helbl

Andrija Halužan

Srečko Lampret

Maks Viher

ZAGORJE OB SAVI:

Anica Ule Maček 

ZREČE:

Anton Ošlak

ŽALEC:

Zdenka Jan

Marjan Vodeb

Stanislav Jerman

ŽIRI:

Jože Petrovčič

 

Pulmonary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cardiology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Dental care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Urology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

X-ray

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Neurology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fertility

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gastroenterology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KONTAKT

T: (01) 439 73 50
F: (01) 431 41 13
E: info@desus.si

ČASOPIS

Brezplačno se prijavite se na naš mesečni časopis

Aktualne novice

NA VRH