DeSUS – PO JUŽNA PRIMORSKA

predsednik:  Stanko MARKOVČIČ

Predsedniki občinskih in območnih organizacij:

Hrpelje – Kozina – obč.o. – Peter BORŠIČ
Ilirska Bistrica – obč.o. – Sonja ČELIGOJ
Izola – obč.o. – Branko SIMONOVIČ
Koper – MO – Vesna REBEC
Pivka -obč.o. – Stanko KAPELJ
Postojna – obč.o. – Stanko MARKOVČIČ
Sežana – obč.o. – Roza Marija ŠKERLJ
Komen – v ustanavljanju
Piran – obč.o. – Stanislava PREMRU – LOVŠIN
Divača -obč.o. – Mirko VIŠNJEVEC
Ankaran – obč.o. – Roman CVETKO