DeSUS – PO ZA DOLENJSKA, BELO KRAJINO IN POSAVJE

Predsednik: mag. Miroslav BERGER

Predsedniki občinskih in območnih organizacij:

Novo mesto MO – Adolf ZUPAN
Straža - obč.o. – Vesna JERIČ
Šmarješke Toplice - obč.o. – Martin TOMŠIČ
Šentjernej - obč.o. – Viktor LUZAR
Škocjan - obč.o. – Jože KOCIJAN
Žužemberk - obč.o. – Ljubo Albin JARC
Mirna peč - obč.o.- Karol ZAGORC
Trebnje - obč.o. Stane PERUŠ
Mokronog-Trebelno - obč.o.
Šentrupert 
Črnomelj - obm.o. – Štefan MISJA
Semič - obč.o. –  Bojan JAKŠA
Metlika - obč.o. - Boris GOVEDNIK
Sevnica - obč.o. – Jožef ŽNIDARIČ
Krško - obč.o. - Vlado BEZJAK
Kostanjevica na Krki - obč.o. -
Brežice - obč.o. - Dragotin SOTLER

Brežice – KO – Emilija DRŽANIČ

 

Idrija in Cerkno Volilno spada pod Gorenjsko