DeSUS – PO ZA DOLENJSKA, BELO KRAJINO IN POSAVJE

Predsednik: Miroslav BERGER

Predsedniki občinskih in območnih organizacij:

Novo mesto MO – Adolf ZUPAN
Straža – obč.o. – Vesna JERIČ
Šmarješke Toplice – obč.o. – Martin TOMŠIČ
Šentjernej – obč.o. – Viktor LUZAR
Škocjan – obč.o. – Jože KOCIJAN
Žužemberk – obč.o. – Ljubo Albin JARC
Mirna peč – obč.o.- Karol ZAGORC
Trebnje – obč.o. Stane PERUŠ
Mokronog-Trebelno – obč.o.
Šentrupert
Črnomelj – obm.o. – Štefan MISJA
Semič – obč.o. –  Bojan JAKŠA
Metlika – obč.o. - Boris GOVEDNIK
Sevnica – obč.o. – Jožef ŽNIDARIČ
Krško – obč.o. - Vlado BEZJAK
Kostanjevica na Krki – obč.o. -
Brežice – obč.o. - Dragotin SOTLER

Idrija in Cerkno Volilno spada pod Gorenjsko