DeSUS – PO KOROŠKA

Predsednik:

Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Slovenj Gradec – obm.o. – Nikolaj R.KOLAR
Radlje ob Dravi – obm.o. – Herman TOMAŽIČ
Mežica – obč. o. – Janko PLEŠNIK
Prevalje – obm.o. – Maks PUČELJ
Črna na Koroškem – obč.o. –
Podvelka obč.o. – Milan ČURIN
Muta -obč.o. – Marija RIBIČ
Dravograd obm.o. – Beno KOPMAJER
Vuzenica -obč.o. – Irena OŠLOVNIK
Ravne na Koroškem – obč.o. – Slavko KOSTANJEVEC
Mislinja – obm.o. – Andrej BOROVNIK
Ribnica na Pohorju – obč.o.