DeSUS – PO PODRAVJE

Predsednik: Jani KAVTIČNIK

Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Maribor – MO mag. Valter DROZG
Benedikt – obč.org. – Damijana ELBL
Cerkvenjak – obč.o. – Ivan KORAŽIJA
Slovenska Bistrica – obč.o. – Irena MAJCEN
Makole – obč.o. – Darko LONČARIČ
Poljčane -obč. o. – Franc VALAND
Hoče – Slivnica – obč.o. – Zdenka GAJZER
Zg. Kungota – obč.o. – Edi SEVER
Oplotnica -obč.o. – Maksimiljan LEŠNIK
Pesnica pri MB – obč.o. – Drago MATJAŠIČ
Selnica ob Dravi – obč. o. – Olga KAJZER
Rače – Fram – obč.o. – Alojz DUH
Miklavž na Dravskem polju – obč.o.- Majda DOBAJ
Šentilj v Slo. Goricah – obč.o. – Franc POLANEC
Starše – obč.o. – Marjan MALEK
Lenart v Slov. Goricah – obm.o.
Lenart – obč.o. – Janez KARO
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah -obč.o. – Franc ZEMLJIČ
Ruše – obč.o. – Marjana KOTNIK POROPAT
Lovrenc na Pohorju – obč.o. – Marija PERKLIČ
Duplek – obč.o. – Breda ANŽEL
Sveta Ana – obč.o. – Adolf  BRUS
Sveta Trojica v Slovenskih goricah – Milica ŠKOF