DeSUS – PO GORENJSKA

Predsednik: Anton STRAŽIŠAR

Predsedniki občinskih,mestnih in območnih organizacij:

Bled – obč.o. – Janez PETKOŠ
Gorje – obč.o.- Regina MAJCEN
Bohinj – obč.o. – Jozef TROŠT
Cerklje na Gorenjskem – obč.o. – Franc ŽLEBIR
Gorenja vas – Poljane – obč.o. – Jože NOVAK
Jesenice -obč.o. – Anton STRAŽIŠAR
Jezersko – obč.o.
Kranj – MO –  Jožef ROZMAN
Kranjska gora – obč.o. – Mirjam ŽERJAV
Naklo -obč.o. – Zdravko CANKAR
Preddvor -obč.o. – Jože ZORMAN
Kamnik – obč.o. – mag. Julijana BIZJAK MLAKAR
Radovljica – obč.o. – Franc MARKELJ
Škofja loka – obč.o. – prof.Viktor ZADNIK
Tržič – obč. o. – mag. Jana JENKO
Železniki – obč.o.
Žiri – obč.o. – Angelca JEZERŠEK
Žirovnica – obč.o. – Viktor STRAŽIŠAR
Komenda – obč.o. – Filip ŽELEZNIK
Idrija – obč.o.
Cerkno -obč.o.