DeSUS – PO CELJE

Predsednica: Brigita ČOKL

Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Celje – MO – Brigita ČOKL
Celje – obm.o. – Brigita ČOKL
Dobrna – obč.o. – Branko DOBOVIČNIK
Gorica pri Slivnici – obč.o.
Štore – obč.o. – Cvetka GORENŠEK
Vojnik – obč.o. – Martin SENEGAČNIK
Laško – obč.o. – Matjaž PIKL
Slovenske Konjice – obm.o. – Jožef HLAČAR
Vitanje – še ni organizacije
Zreče – še ni organizacije
Šmarje pri Jelšah – obč. o. – Vjekoslav JAVORIČ
Šmarje pri Jelšah – obm. o. – Vjekoslav JAVORIČ
Rogaška Slatina – obč.o. – Jože KOVAČIČ
Bistrica ob Sotli – obč.o.
Podčetrtek -obč.o. – Jožef POČIVAVŠEK
Rogatec – obč.o. – Jelka BILUŠIČ
Kozje – obč.o. –  Jože PRESKAR
Šentjur pri Celju – obm.o.- Alojz RECKO
Dobje pri Planini – še ni organizacije
Velenje – – obm. o. – Srečko KOROŠEC
Šmartno ob Paki – obč.o. – Rudolf MEH
Šoštanj – obč.o. – Marijan MEVC
Mozirje -KO – Miran URATNIK
Mozirje – obm.o.  – Peter HABJAN
Nazarje – KO – Janez ŠTIGLIC
Rečica ob Savinji – KO – Anton JEZERNIK
Gornji Grad – KO – Karlina MERMAL
Ljubno ob Savinji – KO – Darinka DOBOVIČNIK
Luče ob Savinji – KO
Žalec – obm. o. – Marjan VODEB
Žalec – obč. – Marjan VODEB
Prebold – obč.o. – Marija PLEVČAK
Tabor – še ni organizacije
Vransko – še ni organizacije
Braslovče – obč.o. – Branko RIBIZEL
Polzela – obč.o. – Slavko JEVŠNIK