* Za ogled poslanskih vprašanj in odgovorov kliknite na posameznega poslanca.

Franc Jurša

70-Franc-Jurša

Franc Jurša (vodja)

Rojen: Ljutomer, 21. 9. 1953
Pravnik, poslanec v Državnem zboru.

Prihajam iz čudovite pokrajine na desnem bregu reke Mure. Leta 1988 sem se zaposlil na Občini Ljutomer. Zatem sem postal direktor KZ Ljutomerčan. Leta 2006 sem bil izvoljen za župana Občine Ljutomer, dve leti pozneje pa še za poslanca v Državnem zboru. Trenutno teče moj drugi poslanski mandat, v katerem sem prevzel tudi funkcijo vodje poslanske skupine. Še naprej se bom zavzemal za ohranitev dostojnih pokojnin, vrnitev dodatka za rekreacijo vsem upokojencem in javno zdravstvo. Predvsem pa bom še naprej aktivno deloval na področjih, ki so neposredno povezana z območjem Prlekije.

Poslanska vprašanja:

Uroš Prikl

09-Uroš-Prikl

Uroš Prikl (namestnik vodje)

Rojen: Maribor, 18. 9.1972
Univ. dipl. ekon., direktor.

S svojim znanjem, izkušnjami, energijo in voljo si bom prizadeval, da se bo najranljivejšim skupinam namenilo več pozornosti. Zato se bom zavzemal za brezplačno izobraževanje za vse, ki se morajo in želijo izobraževati, za dostopnost zaposlitev za vse, ki zmorejo delati, za vsem dostopno javno zdravstvo in socialno varstvo, predvsem pa za dostojne pokojnine kot ustavno kategorijo in ne socialni korektiv. To so predpogoji za dolgoročni napredek in blaginjo, kar si želim ob morebitni izvolitvi za poslanca tudi doseči ter delovati skupaj z državljankami in državljani Republike Slovenije.

Poslanska vprašanja:

Primož Hainz

60-Primož-Mainz

Primož Hainz (član)

Rojen: Celje, 4. 2. 1947
Dipl. prof. zgodovine in sociologije, upokojenec.

DeSUS se je oblikovala kot najdoslednejša socialno opredeljena stranka, zato je to moja stranka. Iz tega razloga tudi kandidiram na njeni listi. Zagovarjal bom interese upokojencev, mladih, invalidov, brezposelnih in vseh ljudi, ki potrebujejo organizirano državno pomoč v nasprotju z ozkimi interesi kapitala. Potrebujemo javne ustanove, ki ne ustvarjajo dobička, ampak služijo ljudem in pravičen pokojninski sistem, ki sloni na vloženem delu in medgeneracijski solidarnosti. Pri doseganju tega cilja nam lahko uspešno pomagajo nevladne organizacije. Imamo svobodo in državo, ne zlorabljajmo zgodovine v politične namene.

Poslanska vprašanja:

Ivan Hršak

62-Ivan-Hršak

Ivan Hršak (član)

Rojen: Trbovlje, 25. 12. 1957
Varnostni inženir, poslanec v Državnem zboru.

Za ponovno kandidaturo za poslanca sem se odločil, ker v tem skrajšanem mandatu, zaradi predčasnih volitev nisem mogel dokončati svojega načrtovanega dela. Čutim, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi pridobljenimi političnimi izkušnjami v teh težkih razmerah v naši državi bistveno prispevam k uspešni poti iz krize. S tem pa tudi k znatnemu dvigu in izboljšanju življenjskega standarda, ki si ga zaslužijo vse državljanke in državljani! Trdno sem prepričan v uspeh.

Poslanska vprašanja:

mag. Julijana Bizjak Mlakar

mag. Julijana Bizjak Mlakar (članica)

 mag. JBM

Benedikt Kopmajer

41-Benedikt-Kopmajer

Benedikt – Beno Kopmajer (član)

Rojen: 5. 3. 1956
Predmetni učitelj, svetovalec za vojaške zadeve.

Od leta 1977 sem zaposlen v državni upravi. Za kandidaturo na listi stranke DeSUS sem se odločil, ker so mi blizu vrednote in program stranke, ker se stranka zavzema za socialno državo, za redne in dostojne pokojnine, za zagon gospodarstva, za nova delovna in ker nasprotuje privatizaciji zdravstva. Kot poslanec si bom prizadeval izpolnjevati program stranke v dobro slovenskih državljank in državljanov.

Poslanska vprašanja:

Marija Antonija Kovačič

15-Marija-Antonija-Kovačič

Poslanska vprašanja:

Tomaž Gantar

40-Tomaž-Gantar

Tomaž Gantar (član)

Rojen: 21.3. 1960
Zdravnik, specialist urolog

Nekonkurenčnost gospodarstva, omejevanje socialnih pravic, nižanje pokojnin, ukinjanje javnega zdravstva in šolstva, nadaljnje siromašenje že obubožanih in nemočnih, so trendi, značilni za obdobje zaostrenih gospodarskih razmer. Res je, potrebujemo spremembe in potrebujemo reforme – za uspešno Slovenijo, za učinkovito gospodarstvo, za ohranitev socialne države in dostojanstva vseh nas. Verjamem, da to v Desusu znamo in zmoremo!

Poslanska vprašanja:

Marinka Levičar

57-Marinka-Lavrič

Marinka Levičar (članica)

Rojena: 5. 7. 1951
Dipl. sociologinja, novinarka.

Kot dolgoletna odgovorna urednica revije Vzajemnost dobro poznam potrebe starejših ljudi. Zato si bom prizadevala, da bodo pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje varne in neokrnjene in za ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in za združitev z obveznim.

Poslanska vprašanja:

Marjana Kotnik Poropat

75-Marjana-Kotnik-Poropat

Marjana Kotnik Poropat (članica)

Rojena: Ruše, 27. 1. 1944
Univ. dipl. pravnica, poslanka v Državnem zboru.

Moje življenje in delo sta povezana s Štajersko. Opravljala sem različna dela v gospodarstvu in javnem sektorju. Tri mandate sem bila občinska svetnica v Rušah, še vedno sem poravnalka v kazenskih zadevah. Od leta 2011 z veseljem opravljam funkcijo poslanke. V tem mandatu sem si v Državnem zboru prizadevala za to, da se ponovno uveljavi pravna država, da bodo prišli pred sodišča vsi tajkuni in drugi kršitelji zakonov, ne glede na to, ali so funkcionarji ali navadni državljani, in da bo izterjano »pokradeno « premoženje. Zavzemala sem se za socialno državo, za to, da se ne znižajo pokojnine, za javno zdravstvo in šolstvo. S svojimi prizadevanji bom nadaljevala tudi v novem mandatu.

Poslanska vprašanja:

 

 

Peter Vilfan

Peter Vilfan (član)

vilfan_fotoRojen: Maribor, 29.6.1957
legenda slovenske košarke in športni komentator

DeSUS bi moral biti logična izbira srednje generacije, saj lahko le močna stranka zagotavlja, da bo tudi danes delovno aktivna generacija prejemala dostojne pokojnine. Eno od področij, ki bi jih lahko skupaj uredili je sistem pokojnin nekdanjih vrhunskih športnikov. Govorim o posebnih pokojnine za športnike, ki so za Slovenijo osvajali res pomembne medalje, olimpijske in medalje iz svetovnih prvenstev. Ti ljudje imajo velike zasluge za narod in  državo, a ko pridejo v zrela leta marsikdo med njimi skorajda životari. Želim si, da se začnemo resno pogovarjati tudi o tem kako ljudem, ki zaradi svoje vrhunske športne poti niso imeli možnosti redno študirati ali štirideset let hoditi v službo, omogočiti dostojno starost.