DeSUS – PO POMURJE

Predsednik: 

Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Apače- obč.o. – Franc PIŽMOHT
Beltinci – obč.o. – Venčeslav SMODIŠ
Črenšovci – obč.o. – Štefan KRAMPAČ
Gornja Radgona – obč.o. 
Gornja Radgona – obm.o.
Gornji Petrovci – obč.o. – Aleksander KERČMAR
Kobilje  – obč.org. – Pavel NEMET
Križevci – obč.o. – Anton LOVRENČIČ
Ljutomer – obm. o. – Jože KLEMENČIČ
Ljutomer – obč.o. – Jože KLEMENČIČ
Lendava – obč.o. – Drago NAĐ
Lendava – obm.o. – Robert BERKI
Moravci – obč.o. – Jože LANŠČEK
Moravske Toplice – obč.o.  – Franc GOMBOC
Murska Sobota I – obč.o. – Dominik ŠTEINER
Murska Sobota II – MO – Dominik ŠTEINER 
Petrovci – obč-o.
Puconci – obč.o. – Jožef RITUPER
Radenci – obč.o. – Drago KOCBEK
Razkrižje – obč.o. – Jože STAMNIČAR
Rogašovci – obč.o. – Milan GABER
Sv. Jurij ob Ščavnici – obč.o. – Danijela HOZJAN
Šalovci – Hodoš – obč.o. – Rudi SVETEC
Tišina – obč.o. – Milan KAROLI
Turnišče – obč. o. – Anton SEP
Velika Polana – obč.o.