Spodnje Podravje –  PO PTUJ – ORMOŽ

Predsednik: Emil KUMER

Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Gorišnica – obč.o. – Konrad KOSTANJEVEC
Hajdina – obč.o. – Anton CESTNIK
Kidričevo – obč.o. – Leopold ZABUKOVŠEK
Majšperk – obm. – Ludvik LAMPRET
Markovci – obč.o. – Branimir KODRIČ
Ormož obč.odb. – Mirko NOVAK
Ptuj – MO – dr. Aleksandra PIVEC
Središče ob Dravi – Janko KOLARIČ
Sv. Andraž v Slovenskih goricah  – obm.o. – Edvard KUPČIČ
Videm – obč.o. – Božidar VARNICA
Podlehnik – Obč. O. – Anka PERNEK