DeSUS- PO SEVERNA PRIMORSKA

Predsednica: Anita MANFREDA
Predsedniki Občinskih in območnih organizacij:

Ajdovščina – obm.o. – Dragotin VIDRIH
Bovec – obč.org. – Danijela KOMAC
Brda – obč.org. 
Kanal – obč.o. – Marko BUCIK
Kobarid – obm.0. – Pavel TONKLI
Miren Kostanjevica – obč.o.  – Irena STIBILJ
Nova Gorica – obč.o. – Aleš DUGULIN
Nova Gorica – MO – Aleš DUGULIN
Nova Gorica –  obm.org. – Branko DOLENC
Renče – Vogrsko – Bogdan BELTRAM
Šempeter – Vrtojba – obč-o  – Jožef BATISTIČ
Tolmin – obč.o. – Mafalda LIPUŠČEK