Brigita Bavčar

08-Brigita-Bavčar

vo 4. Brigita Bavčar

Rojena: 18. 11. 1948
Univ. dipl. novinarka, upokojenka.

Kot nekdanja urednica ‘Novic DeSUS’ in občinskega glasila ter regionalnega TV programa želim svojo poklicno pot nadgraditi z delom poslanke. V slovenskem hramu demokracije želim deliti sposobnost novinarske presoje in politično izkušnjo nekdanje ‘zelene’ podpredsednice Izvršnega sveta skupščine občine Murska Sobota za družbene dejavnosti – za spremembo na bolje in ponovno pridobitev zaupanja volivcev. Trudila se bom za vrnitev temeljnih vrednot in gospodarski razcvet, večjo zaposlenost mladih ter za ohranitev pokojnin.

mag. Kristina Dokl

34-Kristina-Dokl

vo 10. mag. Kristina Dokl

Rojena: Krog pri Murski Soboti, 12. 12. 1951
Magistrica poslovnih znanosti.

Za kandidaturo sem se odločila, ker menim, da lahko s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami na področju socialnega varstva in zdravstva prispevam k oblikovanju takšne politike, ki bo zagotavljala višjo kakovost življenja posameznikov in družin. Prizadevala si bom za večjo socialno vključenost posameznikov, nova delovna mesta, prilagoditev izobraževalnih programov potrebam trga dela, vključevanje znanja in izkušenj starejših oseb, sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.

Zvonko Gredar

03-Zvonko-Gredar

vo 6. Zvonko Gredar

Rojen: Murska Sobota, 14. 4. 1960
Inženir prometa, namestnik upravnika pošte, kontrolor.

Sem proti zmanjšanju pokojnin in socialnih prejemkov, za razvoj gospodarstva in kmetijstva, za hitrejši razvoj periferije, za javno zdravstvo in šolstvo, proti ukinitvi subvencij za prevoze dijakov in študentov in za ponovno uvedbo subvencionirane hrane zanje.

Janez Horvat

36-Janez-Horvat

vo 9. Janez Horvat

Rojen Ptuj, 7. 4. 1940
Gradbeni tehnik, upokojenec.

Za kandidaturo sem se odločil zaradi volivcev, ki mi zaupajo in želijo, da bi zastopal njihove interese za izboljšanje socialnega položaja najrevnejših, ki so obupani in na robu propada. Boril se bom proti korupciji in tistim, ki so nas pripeljali v revščino in nezaupanje v državne ustanove. Podpiral bom vse dobre programe za izboljšanje stanja v državi ne glede na strankarsko pripadnost.

Franc Jurša

70-Franc-Jurša

vo 3. Franc Jurša

Rojen: Ljutomer, 21. 9. 1953
Pravnik, poslanec v Državnem zboru.

Prihajam iz čudovite pokrajine na desnem bregu reke Mure. Leta 1988 sem se zaposlil na Občini Ljutomer. Zatem sem postal direktor KZ Ljutomerčan. Leta 2006 sem bil izvoljen za župana Občine Ljutomer, dve leti pozneje pa še za poslanca v Državnem zboru. Trenutno teče moj drugi poslanski mandat, v katerem sem prevzel tudi funkcijo vodje poslanske skupine. Še naprej se bom zavzemal za ohranitev dostojnih pokojnin, vrnitev dodatka za rekreacijo vsem upokojencem in javno zdravstvo. Predvsem pa bom še naprej aktivno deloval na področjih, ki so neposredno povezana z območjem Prlekije.

Zlatka Murtič

10-Zlatka-Murtič

vo 5. mag. Zlatka Murtić

Rojena: Murska Sobota, 12. 1. 1977
Magistrica zdravstvene nege, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege. Zaposlena sem v Domu starejših Radenci Dosor d.o.o.

Sem dobra poznavalka zdravstvenega in socialnega varstva na različnih ravneh. Pri svojem delu spremljam spremembe zakonodaje in krčenja pravic uporabnikov, ki so vrsto let plačevali prispevke, da bi si zagotovili varno in dostojno starost ter obravnavo v času bolezni. Žal obljubljene pravice uporabnikom niso zagotovljene in se celo krčijo. Zdravstvena in socialna oskrba, zdravila in storitve postajajo povprečnemu državljanu vse težje dostopne. Kandidiram, ker ne želim več nemočno sprejemati sedanjega stanja v družbi. Želim sodelovati pri sprejemanju zakonodaje, ki posega v pravice starejših in vseh državljanov.

mag. Stanka Premuš

33-Stanka-Premuš

vo 2. mag. Stanka Premuš

Rojena: Ormož, 1. 10. 1955
Magistrica znanosti s področja davčnega prava, upokojenka.

Za kandidaturo sem se odločila, ker želim, da se zagotovi primerna socialna varnost upokojencev, invalidov in vseh prebivalcev. V državi naj vladajo poštenje, pravičnost, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje. Ustvariti se morajo pogoji za varno prihodnost naše generacije, kakor tudi generacije naših otrok in vnukov. Sem delovna in vztrajna, imam voljo, znanje ter izkušnje in skupaj z Vašo pomočjo lahko postavimo temelje za varno prihodnost vseh nas. Vabim Vas, da se udeležite volitev in mi zaupate svoj glas.

Anton Sep

05-Anton-Sep

vo 1. Anton Sep

Rojen: Mala Polana, 25. 2. 1945
Predmetni učitelj, upokojenec.

Osnovno šolo sem končal v Veliki Polani, maturiral na učiteljišču v Murski Soboti. Leta 1973 sem končal pedagoško akademijo v Mariboru in kot predmetni učitelj poučeval na OŠ Turnišče. Zatem sem bil zaposlen na Občini Lendava, potem pa do upokojitve delal kot vodja Oddelka za NZ na UE Lendava. Opravljal sem vrsto nalog v KS Turnišče, dva mandata pa sem bil tudi predsednik RD Lendava. Trenutno sem predsednik občinskega odbora DeSUS Turnišče.

Edi Sever

24-Edi-Sever

vo 8. Edi Sever

Rojen: Ljubljana, 28. 3. 1952
Upokojenec

Maksimalno se bomo potrudil, da bodo mladi imeli delo in za ohranjanje vseh pravic, pridobljenih z minulim delom. Za svoje pravice se moramo boriti in danes je ta trenutek – zmoremo, ker imamo znanje in voljo, odločitev pa je vaša, drage volivke in volivci.

Emilija Šuman

32-Emilija-Šuman

vo 7. Emilija Šuman

Rojena: Maribor, 3. 8. 1946
Višja medicinska sestra, upokojenka.

Po končanem šolanju sem naprej delala kot patronažna medicinska sestra – babica v ZD Lenart, zadnjih 20 let pa kot glavna medicinska sestra. Na podlagi delovnih izkušenj sem zelo dobro seznanjena z zdravstveno in socialno problematiko prebivalstva v Slovenskih goricah. Dva mandata sem bila občinska svetnica v Lenartu, od 2003 do 2014 predsednica Medobčinskega društva invalidov Lenart. V svojih prizadevanjih se bom še naprej zavzemala za socialno pravične razmere v Slovenskih goricah in celotni Sloveniji, predvsem pa za javno zdravstvo in za ohranitev minimalnih pokojnin.

Venčeslav Trafela

35-Venčeslav

vo 11. Venčeslav Trafela

Rojen: 16. 9. 1949
Tehnik kmetijske mehanizacije

Sem član Društva upokojencev Videm pri Ptuju, član upravnega odbora in referent za šport.

Kandidiram v 8. volilni enoti Ptuj, 11. volilni okraj, ki obsega naslednje krajevno področje:
del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj)

Za kandidaturo sem se odločil zato, da bom po svojih močeh pomagal izboljšati položaj vseh ljudi, še posebej starejših v naši državi. Zavzemal se bom za dvig gospodarstva saj brez tega ni blaginje, še posebej pa se bom boril za odpravo korupcije ker menim, da je prav korupcija glavni vzrok za krizo, ki jo doživljamo v naši državi.