Ana Bilbija

46-Ana-Bilbija

vo 3. Ana Bilbija

Rojena: Rihpovec, 1. 3. 1945
Univ. dipl. pravnica, upokojenka.

Po 36 delovnih letih v gospodarstvu in negospodarstvu, sem delovno dobo zaključila kot direktorica zdravstvenega doma. Po upokojitvi sem še naprej družbeno in politično dejavna. Verjamem, da lahko s pridobljenim znanjem in izkušnjami kot poslanka državnega zbora prispevam k ustvarjanju boljših pogojev za življenje in delo vseh generacij.

Mitja Držanič

49-Mitja-Držanič

vo 5. Mitja Držanič

Rojen: Brežice, 5. 11. 1961
Ing. kmet., dipl. ekonomist, samostojni podjetnik.

Na poti v svetlo prihodnost smo izgubili spoštovanje. Spoštovanje do sočloveka, spoštovanje do dela, spoštovanje do zakonov in pravil, do države, spoštovanje do drobnih trenutkov in vsega, kar je naše prednike vezalo skozi stoletja na ta čudoviti košček sveta. Izgubili smo celo samospoštovanje. Naše delo, izkušnje in znanje nimajo več vrednosti, še zemlja nam ne daje več kruha. Pa bi bilo prav, da stvari spremenimo. Povrnimo si samospoštovanje!

Božidar Groznik

02-Božidar-Groznik

vo 4. Božidar Groznik

Za uresničitev programa stranke DeSUS, ki se zavzema za gospodarsko uspešno, socialno pravično in pravno državo, je potrebno vztrajati na vrednotah, ki temeljijo na dobrih medčloveških odnosih. Zavzemam se za ohranitev socialnega položaja upokojencev, socialno šibkih in ljudi, nezmožnih za delo. Vzpostaviti je treba optimalne pogoje za nova delovna mesta, saj je to edina pot do večje blaginje in bolj prijazne gospodarske dejavnosti v prostoru in okolju. Zagovarjam prevetritev zdravstvenega sistema in njegovo prilagoditev trenutnim razmeram, saj tak kot je ni prijazen do uporabnikov zdravstvenih storitev.

Ivan Hršak

62-Ivan-Hršak

vo 9. Ivan Hršak

Rojen: Trbovlje, 25. 12. 1957
Varnostni inženir, poslanec v Državnem zboru.

Za ponovno kandidaturo za poslanca sem se odločil, ker v tem skrajšanem mandatu, zaradi predčasnih volitev nisem mogel dokončati svojega načrtovanega dela. Čutim, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi pridobljenimi političnimi izkušnjami v teh težkih razmerah v naši državi bistveno prispevam k uspešni poti iz krize. S tem pa tudi k znatnemu dvigu in izboljšanju življenjskega standarda, ki si ga zaslužijo vse državljanke in državljani! Trdno sem prepričan v uspeh.

Branka Kastelic

37-Branka-Kastelic_NET

vo 8. Branka Kastelic

Rojena: 11. 12. 1952
Univ. dipl. pravnica, upokojenka.

Zaposlena sem bila na področju gospodarstva in bančništva. Po upokojitvi sem se vključila v ZDUS, kjer kot pravna svetovalka sodelujem v projektih, ki zadevajo skrb za socialni položaj upokojencev – opozarjamo na pomanjkljivo in neživljenjsko zakonodajo, s katerimi se čedalje bolj posega v socialne pravice najbolj ranljivega dela upokojencev z nizkimi pokojninami. Nasploh se trend omejevanja stroškov staranja nadaljuje, kar je v popolnem nasprotju z dejanskimi potrebami, saj vemo, da se prebivalstvo stara, zaradi česar je vse več oseb, ki potrebujejo več zdravstvenih storitev, dolgotrajno oskrbo in invalidnine. Zato se bom odločno borila proti znižanje socialne varnosti upokojencev.

Anica Kopinič

72-Anica-Kopinič

vo 1. Anica Kopinič

Rojena: Cerovec pri Črešnjevcu, 26. 7. 1951
Upokojena učiteljica razrednega pouka.

Moja odločitev za kandidaturo za poslanko izhaja iz želje, da bi dejavno sodelovala pri uresničevanju programa stranke DeSUS. Verjamem v njene cilje ohranjanja socialne države
v skrbi za ljudi. Prepričana sem, da se bomo v stranki v prihodnje približali tudi mlajšim generacijam, saj se zavzemamo tudi zanje, s zagovarjanjem ohranitve socialne varnosti. Zaradi stalne skrbi za starejše, za njihove pokojnine, za javno zdravstvo, šolstvo ipd., me je stranka DeSUS že večkrat prepričala.

Marija Krušič

28-Marija-Kruše

vo 6. Marija Krušić

Rojena: 27. 11. 1950
Diplomirana ekonomistka, upokojenka.

Vrnimo izgubljene iluzije o varnem življenju iz dela rok ljudem, mladim in manj mladim po srcu, povrnimo dostojanstvo, ki jim pripada! Moti me nespoštovanje človeka in zasmehovanje drugačnih pogledov ter prepričanj. Motijo me tudi nenehna konfliktnost, diskreditacije, zavajajoče obljube, skrajna nesramnost in neskončno kritiziranje. Dajmo vsi ljudje na barki Slovenije končno stopiti skupaj in veslati v isto smer. Od mladine smo si izposodili domovino, dolžni smo jim pozitivno dediščino.

Anica Ule Maček

17-Anica-Ule-Maček

vo 11. Anica Ule Maček

Rojena: Zagorje ob Savi, 17. 7. 1954
Profesorica defektologije, upokojenka.

Večinoma sem delala v vzgoji in izobraževanju – kot logopedinja, surdopedagoginja in ravnateljica srednje šole. Pa upokojitvi sem se pridružila stranki DeSUS. Sem koordinatorka programa aktivnosti za starejše v Medgeneracijskem središču Zagorje. Veliko pozornosti namenjam krepitvi odnosov med generacijami in aktivnemu preživljanju prostega časa. Vse generacije naše družbe imajo svojo vlogo in poslanstvo. Za to pa morajo imeti tudi priložnost in možnost. Naše skupno poslanstvo je, da se medsebojno prepoznamo, sprejmemo in storimo vse za krepitev kakovosti življenja. Starejši potrebujemo sprejetost in spoštljiv odnos v družbi, mladim pa pomagajmo stopiti na pot samostojnosti.

Anton Repovž

77-Anton-Repovž

vo 2. Anton Repovž

Rojen: Novo mesto, 25. 5. 1950
Dipl. strojni inženir, upokojenec.

Po poklicu sem diplomirani strojni inženir in sem večino svoje delovne dobe preživel v gospodarstvu, predvsem na vodilnih delovnih mestih. Po upokojitvi sem še naprej družbeno politično aktiven, saj sem član mnogih društev. Na podlagi svojih izkušenj in znanja iz gospodarstva si bom kot poslanec prizadeval za vzpostavitev takšne gospodarske aktivnosti v naši državi, da bomo vsem generacijam omogočili človeka dostojno življenje.

Alojz Vajdič

65-Alojz-Vajdič

vo 10. Alojz Vajdič

Rojen: 13. 11. 1940
Strojni inženir, upokojenec.

Glede na to, da sem človek s socialnim čutom, sem vseskozi delal z ljudmi. Sem tudi član DeSUS, ker v obdobju, ki ga preživljamo, vsi potrebujemo razumevanje in pomoč stranke DeSUS.

Jožef Žnidarič

27-Jožef-Žnidarič

vo 7. Jožef Žnidarič

Rojen: Ormož, 3. 2. 1948
Rudar strojnik, tehnični delavec Premogovnik Velenje, upokojenec.

Dejaven sem na področju sociale, zdravstva, šolstva in kulture. Sem prijazen do ljudi. Imam občutek za pomoč vsem, ki jo potrebujejo, saj mi prijaznost pomeni veliko. Moje vodilo je „Najprej pomisliti, razmisliti in potem povedati ter biti strpen ter nevsiljiv!“