Brigita Čokl

25-Brigita-Čokl

vo 3. Brigita Čokl

Rojena: Celje, 8. 10. 1954
Univ. dipl. ekonomistka, državna sekretarka.

Leta 2012 sem postala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, delo pa zdaj v isti funkciji na Uradu za zamejce in Slovence po svetu. Za kandidaturo za poslanko sem se odločila, da si bom lahko prizadevala za ohranitev pridobljenih socialnih pravic državljank in državljanov, za ohranitev javnih storitev na temelju medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Potrebujemo nove politike, da bomo nadgradili sisteme izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, ki nam jih druge države lahko zavidajo, in da ohranimo našo samobitnost na temelju gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Darinka Dobovičnik

43-Darinka-Dobovičnik

vo 6. Darinka Dobovičnik

Rojena: Celje, 8. 6. 1955
Diplomirana ekonomistka, računovodja, upokojenka.

Za kandidaturo sem se odločila zato, da bom kot izvoljena poslanka lahko aktivno sodelovala pri spreminjanju razmer v državi na bolje. Prizadevala si bom za dvig višine najnižje pokojnine in za vrnitev letnega dodatka za rekreacijo vsem skupinam upokojencev. Zavzemala se bom tudi za to, da se mladim omogočita izobraževanje in zaposlitev.

Karl Viktor Erjavec

69-Karl-Erjavec

vo 4. Karl Viktor Erjavec

Rojen: 21. 6. 1960
Univ. dipl. pravnik, minister za zunanje zadeve.

Stranka DeSUS se je v preteklosti izkazala z dejanji. Trdno je vztrajala pri svojih programskih izhodiščih in ni dovolila zmanjševanja pokojnin ter razkrajanja socialne države. Če želimo uresničiti vse točke našega programa, potrebujemo večjo podporo državljank in državljanov na prihajajočih volitvah. Z več poslanci v državnem zboru bo naša moč večja. Zato pojdimo na volitve in glasujmo za stranko DeSUS. Vrnimo ljudem dostojanstvo.

Nikolaj Rudolf Kolar

29-Niko-R-Kolar

vo 9. Nikolaj Rudolf Kolar

Rojen: Slovenj Gradec, 6. 12. 1945
Končana kovinarsko-grafična šola Maribor, absolvent VŠSD v Ljubljani, upokojenec.

Sem politično aktiven in dejaven na področju kulture in športa. V preteklosti sem bil prvi predsednik mestnega sveta občine Slovenj Gradec, pozneje podžupan in nadomestni župan MO Slovenj Gradec. Pred upokojitvijo sem bil zasebni galerist in založnik. Od leta 2005 sem aktiven član stranke DeSUS. S svojimi izkušnjami in znanjem, s prepričljivim delovanjem in z odkritosrčnim posluhom se bom kot poslanec zavzemal za reševanje problemov starejših, invalidov in njihovih organizacij, za reševanje stisk mladih družin in mlajših posameznikov. Prepričan sem, da je mogoče v naslednjem mandatu državnega zbora z novoizvoljenimi poslanci stranke DeSUS doseči marsikaj novega in koristnega.

Benedikt Kopmajer

41-Benedikt-Kopmajer

vo 11. Benedikt – Beno Kopmajer

Rojen: 5. 3. 1956
Predmetni učitelj, svetovalec za vojaške zadeve.

Od leta 1977 sem zaposlen v državni upravi. Za kandidaturo na listi stranke DeSUS sem se odločil, ker so mi blizu vrednote in program stranke, ker se stranka zavzema za socialno državo, za redne in dostojne pokojnine, za zagon gospodarstva, za nova delovna in ker nasprotuje privatizaciji zdravstva. Kot poslanec si bom prizadeval izpolnjevati program stranke v dobro slovenskih državljank in državljanov.

Marija Antonija Kovačič

15-Marija-Antonija-Kovačič

vo 7. Marija Antonija Kovačič

Rojena: Žerjav, 11. 3. 1946
Defektolog, ravnateljica.

Na listi stranke DeSUS kandidiram, ker verjamem v program stranke. Zaupam v odgovorne in poštene ljudi, ki se zavedajo nujnosti medgeneracijskih odnosov, timskega dela ter medsebojnega spoštovanja. Kot poslanka si želim delovati v skladu s programom stranke DeSUS, zato si bom prizadevala za boljše življenje upokojencev, oseb s posebnimi potrebami in invalidov. Zavzemala se bom za vrnitev dostojanstva brezposelnim, revnim in pomoči potrebnim z vzpostavitvijo socialne ter infrastrukturno in komunikacijsko prijazne države.

Marija Plevčak

18-Marija-Plevčak

vo 5. Marija Plevčak

Rojena: Celje, 25. 1. 1945
Ekonomski tehnik, poslanka v Državnem zboru.

S pridobljenim znanjem in izkušnjami na občinski upravi in na finančno-računovodskem področju sem se odločila za samostojno podjetniško pot na področju gostinstva in turizma, kar sem z veseljem opravljala vse do upokojitve. Leta 2011 sem bila izvoljena za poslanko. Še naprej si bom prizadevala za izkoreninjenje korupcije in sankcioniranje vseh vpletenih ter se zavzemala za pregledno in gospodarno upravljanje z državnim premoženjem, vendar s strogimi merili, kako ravnati z denarjem davkoplačevalcev. Prizadevala si bom tudi za končanje tajkunskih zgodb in za povrnitev vsega neupravičeno pridobljenega premoženja, za vzdržnost pokojninskega sistema, socialno varnost ter javno zdravstvo.

dr. Konrad Steblovnik

16-Konrad-Steblovnik

vo 8. dr. Konrad Steblovnik

Rojen: Celje, 22. 12. 1951
Doktor znanosti s področja računalništva in informatike.

Upokojenci Slovenije potrebujemo dovolj močno parlamentarno stranko, ki bo lahko v vsakem trenutku argumentirano zagovarjala pravice upokojencev, invalidov in socialno šibkih. Zavzemal se bom za krepitev gospodarstva, ki bo omogočilo večje zaposlovanje, predvsem mladih, in za uskladitev pokojnin. Prizadeval si bom tudi za pospešen gospodarski razvoj manj razvitih slovenskih regij.

Štefan Skitek

42-Štefan-Skitek

vo 10. Štefan Skitek

Rojen: 26. 12. 1953
Inženir metalurgije, upokojenec.

Kot upokojeni inženir metalurgije bi lahko s svojimi lastnostmi, kot so vztrajnost, delavnost in nepopustljivost veliko prispeval za bolj aktivno, kakovostno in materialno varno življenje slovenskih upokojencev in mladih.

Stanislav Zupanc

84-Stanislav-Zupanc

vo 1. Stanislav Zupanc

Rojen: Kranjčica, 23. 6.1942
Upokojeni učitelj in pravnik.

Že tretji mandat sem predsednik društva upokojencev v Šentjurju. Zavedam se, da se najvažnejše stvari odločajo v politiki, zato bom kot poslanec deloval tako, da se upokojencem, invalidom, brezposelnim in mladini povrnejo vrednote in pravice, ki bi jim povrnile dostojanstvo in človeka vredno življenje. Terjal bom revizijo postopkov lastninjenja in ne bom pristajal na zmanjševanje že pridobljenih pravic (pokojnin, zdravstvenega varstva, socialnih transferjev ipd.)! Izkoristite svojo pravico in dolžnost: pojdite na volitve in izberite prave kandidate! Za vas se bom zavzemal za tiste vrednote in rešitve, ki bodo dovoljevale sanje za boljši jutri.

Jožef Zimšek

19-Jožef-Zimšek

vo 2. Jožef Zimšek

Rojen: Celje, 11. 3. 1944
Univerzitetni dipl. gradbeni inženir, upokojenec.

Kot poslanec si želim sodelovati pri infrastrukturnih projektih, saj menim, da lahko glede na izkušnje in znanje k temu največ prispevam.