Matjaž Juvančič

66-Matjaž-juvančič

vo 4. Matjaž Juvančič

Rojen: Ljubljana, 21. 2. 1968
Komercialist, tehnik.

Sem za socialno in varno državo za vse starostne skupine, ki morajo imeti dostop do kakovostnega javnega zdravstva, izobraževanja in dela. S sredstvi od prodanega državnega premoženja moramo zagotoviti vzdržnost pokojninske blagajne in s tem izplačevanje dostojnih pokojnin.

Anton Kastelic

45-Anton-Kastelic

vo 6. Anton Kastelic

Rojen: Dolenja vas, 23. 2. 1943
Organizator športne rekreacije, upokojenec.

Sem za sprejetje zdravstvene reforme, ki bo zagotavljala ohranitev javnega zdravstva in preprečevala njegovo privatizacijo, za zagotovitev dostojnega življenja starejših in invalidov, za več blaginje za vse državljane.

Robert Kojc

51-Robert-Kojc

vo 8. Robert Kojc

Rojen: Calw, Nemčija, 15. 1. 1975
Univ. dipl. pravnik, namestnik gen. dir. za medn. pravo in zaščito interesov na zunanjem ministrstvu.

Skrb in zavzemanje za varstvo pravic starejših, delovno aktivnih in mladih sta ključna, da bomo v prihodnje lahko vsi živeli v državi blaginje. Delovna mesta in socialna varnost sta osnovi medgeneracijske solidarnosti in naše skupne svetle prihodnosti. Danes se ne borimo samo za pravice starejših, ampak tudi za socialno in pravično državo, ki jo bomo zapustili našim otrokom in vnukom. Delo in poštenost kot temeljni vrednoti morata biti ponovno cenjena.

Olga Kokol

53-Olga-Kokol

vo 7. Olga Kokol

Rojena: Pohorje pri Ptuju, 29. 4. 1948
Pravnica, upokojenka.

Skrb za ljudi, aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja in nesebična predanost prostovoljstvu so temelji uresničevanja programskih ciljev stranke. Da bi bila mladost brezskrbna in lepa, srednja leta ustvarjalna in rodovitna, starost pa kakovostna in spokojna.

Matija Lesar

73-Matija-Lesar

vo 2. Matija Lesar

Rojen: 14. 12. 1951
Univ. dipl. ekonomist, zaposlen v lesni industriji.

Kot poslanec se bom zavzemal za ohranjanje pokojnin, javno zdravstvo, predvsem pa za ustvarjanje dobrih pogojev za razvoj gospodarstva. Bogastvo Slovenije predstavljajo gozdovi, zato se bom še posebej zavzemal za obuditev lesno-predelovalne industrije, obrti in javnih del ter tudi za povečanje samooskrbnega kmetijstva. Prizadeval si bom za odpiranje novih delovnih mest za mlade ter za urejanje infrastrukturnih in komunalnih zadev v vseh slovenskih regijah, s poudarkom na vključevanju starejših v programe, podprte s strani Evropske unije, tako, da bodo lahko ohranili človeka dostojno življenje.

Marinka Levičar

57-Marinka-Lavrič

vo 1. Marinka Levičar

Rojena: 5. 7. 1951
Dipl. sociologinja, novinarka.

Kot dolgoletna odgovorna urednica revije Vzajemnost dobro poznam potrebe starejših ljudi. Zato si bom prizadevala, da bodo pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje varne in neokrnjene in za ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in za združitev z obveznim.

Marija Pukl

23-Marija-Pukl

vo 11. Marija Pukl

Rojena: Brezno, 20. 2. 1950
Univ. dipl. sociologinja, učiteljica matematike in fizike, upokojenka.

Zavzemam se za ohranitev realne vrednosti pokojnin; vsem dostopno javno šolstvo in zdravstvo; socialno in pravno državo; dostojno življenje upokojencev, invalidov in socialno ogroženih. Odločno sem proti razprodaji skupnega premoženja in vse večji neenakosti med ljudmi.

mag. Silva Savšek

74-Silva-Savšek

vo 5. mag. Silva Savšek

Rojena: 11. 10. 1952
Magistrica znanosti, samostojna podjetnica.

Več kot tri desetletja sem zaposlena v podjetju Intereuropa, zdaj pa samostojna podjetnica na področju logističnega svetovanja, organizacije logistike v mednarodnem blagovnem prometu. Kot samostojna raziskovalka delam tudi na raziskovalnem inštitutu LOGINS. Sem avtorica študijske literature in samostojnih strokovnih člankov. Za kandidaturo sem se odločila zato, da bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagala pri ponovnem zagonu gospodarstva in rasti delovnih mest, predvsem za mlade, kajti samo uspešno gospodarstvo je lahko zagotovilo za dostojne pokojnine upokojencev in varno življenje vseh generacij.

Edita Tomić

editatomic

vo 9. Edita Tomić

Rojena: Ljubljana, 13. 04. 1959
Grafologinja in osebna svetovalka.

Delam na področju sociale v naši četrtni skupnosti Bežigrad, kjer se srečujem z vse večjo finančno stisko oseb vseh generacij. Zato moramo zagotoviti stabilnost prihodkov vseh generacij. Čas je, da kot posamezniki in skupnost prevzamemo odgovornost.

Milan Tomše

21-Milan-Tomše

vo 10. Milan Tomše

Rojen: Trbovlje, 3. 10. 1946
Dipl. varnostni ing., upokojenec.

Pridobil sem tudi pedagoško-andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delal sem v podjetju Helios – kot vodja inženiringa za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo. Moje dobre lastnosti so delavnost, poštenost ter čut za sočloveka.

Zvonimir Zabukovec

14-Zvonimir-Zabukovec

vo 3. Zvonimir Zabukovec

Rojen: Videm Dobrepolje, 25. 12. 1948
Pomorščak – kapitan dolge plovbe, upokojenec.

Za kandidaturo za poslanca sem se odločil, da bi s svojo aktivnostjo prispeval h gibanju za kakovostno staranje in za sožitje med generacijami. Aktiven želim biti pri promociji zdravega načina življenja starejših. Podpiram sprejetje nove zdravstvene reforme s poudarkom na ohranitvi javnega zdravstva. DESUS je zagotovilo, da se pokojnine ne bodo zniževale – le zaslužene pokojnine so zagotovilo za prijazno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.