Lučka Ažman

61-Lučka-Ažman

vo 10. Lučka Ažman

Rojena: Ljubljana, 24. 5. 1952
Dipl. upravna organizatorka.

Kot poslanka se bom zavzemala za vzpostavitev pravne in socialne države, vrnitev neupravičeno pridobljenega premoženja, medgeneracijsko sodelovanje, varstvo starejših ter za njihovo dolgotrajno oskrbo, za dostojanstvo vseh ljudi in varovanje človekovih pravic in svoboščin.

Marija Bezovšek

82-Marija-Bezovšek

vo 1. mag. Marija Bezovšek

Rojena: Lenart pri Gornjem gradu, 6. 7. 1936
Magistrica ekonomije, upokojenka.

Večinoma sem delala v gospodarstvu, nekaj časa tudi v javnem sektorju. Ker smo upokojenci najbolj ranljiva skupina prebivalstva, se moramo, še zlasti v teh zaostrenih gospodarskih, finančnih in družbenih razmerah boriti za ohranitev naših pravic. Zato si bom s svojim znanjem in izkušnjami prizadevala za sprejemanje takih ukrepov, ki bodo pospešili razvoj ter s tem omogočali višji življenjski standard za vse generacije, ponovno rast pokojnin, ohranitev javnega zdravstva in socialno varnost. V primeru uvedbe davka na nepremičnine, se bom zavzemala, da ta ne bo prizadel upokojencev, ki so si z odrekanjem zgradili ali kupili nepremičnine.

Zlatko Božič

48-Zlatko-Božič

vo 9. Zlatko Božič

Rojen: Ljubljana, 26. 2. 1947
Vodenje malo- in veleprodaje.

Prednostna naloga so nova delovna mesta in s tem večji prilivi v državno blagajno. Potrebujemo tak šolski sistem, ki bo odgovarjal na potrebe gospodarstva. Zavzemal se bom za učinkovitejše sodstvo, predvsem za boj proti gospodarskemu kriminalu. Ena od mojih prioritet bo tudi zavzemanje za dostop do javnega zdravstva za vse državljanke in državljane Republike Slovenije.

Saša Geržina

80-Sašo-Geržina

vo 8. Saša Ivan Geržina

Rojen: 12. 12. 1940
Univ. dipl. ekonomist, upokojenec.

Po vrsti let dela v gospodarstvu in diplomaciji, sem začutil potrebo, da skupaj s sodelavci naredim še kaj dobrega za Slovenijo. Zavzemal sem bom za vrnitev dostojanstva vsem državljanom v Sloveniji, predvsem pa ne bom pozabil na danes neupravičeno marginalizirane upokojence. Prizadeval si bom za premišljeno upravljanje državnega premoženja in vzpostavitev demografskega sklada, kateremu naj se nameni 10% sredstev od prodaje državnega premoženja. Slovenija mora biti odprta v svet. Kot dolgoletni predsednik društva Slovenija – Rusija sem eden od pobudnikov vsakoletne slovesnosti ob Ruski kapelici. Vesel sem, da to krepi sodelovanje in prijateljstvo med dvema narodoma.

Primož Hainz

60-Primož-Mainz

vo 2. Primož Hainz

Rojen: Celje, 4. 2. 1947
Dipl. prof. zgodovine in sociologije, upokojenec.

DeSUS se je oblikovala kot najdoslednejša socialno opredeljena stranka, zato je to moja stranka. Iz tega razloga tudi kandidiram na njeni listi. Zagovarjal bom interese upokojencev, mladih, invalidov, brezposelnih in vseh ljudi, ki potrebujejo organizirano državno pomoč v nasprotju z ozkimi interesi kapitala. Potrebujemo javne ustanove, ki ne ustvarjajo dobička, ampak služijo ljudem in pravičen pokojninski sistem, ki sloni na vloženem delu in medgeneracijski solidarnosti. Pri doseganju tega cilja nam lahko uspešno pomagajo nevladne organizacije. Imamo svobodo in državo, ne zlorabljajmo zgodovine v politične namene.

Marija Horvat

63-Marija-Horva

vo 5. Marija Horvat

Rojena: 21. 4. 1953
Diplomirana ekonomistka.

Prizadevala si bom za enake možnosti osebnega razvoja ne glede na socialni status, na področju izobraževanja, zaposlovanja, sodnega varstva, zdravstvenih in socialnih pravic, za ohranitev višine pokojnin, za okrepitev gospodarske rasti, za prenos znanja na mlade generacije. Moja skrb bo tudi zaščita človekovih pravic, zaustavljanje socialnih razlik ter več pomoči bolnim, starejšim in invalidom.

Aleš Kardelj

38-Aleš-Kardelj

vo 7. Aleš Kardelj

Rojen: Ljubljana, 14. 5. 1951
Gimnazijski maturant, upokojeni novinar.

Član stranke DeSUS sem že 15 let. Družbeno aktiven sem v Ljubljani, sem tudi član ljubljanskega mestnega sveta. Zavzemam se za človeka vredno življenje in predvsem za starejše generacije. Prizadeval si bom za dostojne pokojnine in povrnitev regresa za VSE upokojence, za ohranitev javnega zdravstva in razbremenitev dajatev v gospodarstvu. Zavzemal se bom za izgradnjo negovalnih bolnišnic in novih domov za starejše. Za dosego vsega naštetega pa moramo najprej poskrbeti za nova delovna mesta.

Olga Marguč

olgamarguc

vo 3. Olga Marguč

Rojena: 27. 7. 1953
Konfekcijska modelarka, upokojenka.

Zavzemam se za zdravstvo in socialo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in javnega zdravstva starejših; za ohranitev pravic upokojencev, ker je pokojnina zaslužena pravica posameznika; skrb za ohranjanje pozitivnosti v smislu medgeneracijskega sodelovanja in aktivnosti starejših; za boljšo prihodnost starejših, za sodelovanje, demokratičnost, spoštovanje državljanov, ki so soustvarili današnjo državo, ter za več domoljubja in negovanje ljubezni do domovine tudi pri mlajši generaciji.

Marija-Ana Radiković

64-Marija-Ana-Radikovič

vo 11. Marija Ana Radiković

Rojena: Virovitica, 22. 7. 1944
Upokojenka.

Za kandidaturo na listi stranke DeSUS sem se odločila, ker mi je njen program najbližji. Zavzemala se bom za socialno varnost starejših in za učinkovit boj proti brezposelnosti mladih. Prizadevala si bom za ohranitev sedanje ravni pokojnin, regres pa naj dobijo vsi upokojenci. Zdravstvena oskrba mora biti dostopna za vse, tudi tiste, ki bivajo v domovih za starejše. Samo v taki državi bodo varovane pravice starejših in vseh državljanov.

Anton Slak

83-Anton-Slak

vo 6. Anton Slak

Rojen: 6. 9. 1942
Končal srednje gradbeno šolo, vodja operative, direktor.

Zavzemal se bom, da bodo tudi v prihodnje javne storitve dostopne starejšim, delovno aktivnim, družinam in mladim. Prizadeval si bom za kakovostno in brezplačno šolstvo, da bodo mladi imeli konkurenčno prednost pri zaposlovanju. Svoje napore bom vlagal v zagotavljanje dostojnih pokojnin, ki naj se usklajujejo z inflacijo in gospodarsko rastjo. Slovenijo bomo popeljali iz krize le z novimi delovnimi mesti ter doslednim plačevanjem zdravstvenih in pokojninskih prispevkov.

Nedeljko Tegeltija

52-Nedeljko-Tegeltija

vo 4. Nedeljko Tegeltija

Rojen: 7. 11. 1947
Univ. dipl. inž. tehnol. prometa, profesor.

Dolgoletne izkušnje pri delu z mladimi so me naučile, da na mladih svet stoji. Zaradi njih je potrebno skrbeti za socialno državo, javno zdravstvo, javno šolstvo, ki ga je treba povezati s prakso, in za nova delovna mesta.