Bojan Bratina

54-Bojan-Bratina

vo 9.
vo 11. Bojan Bratina

Rojen: Predmeja, 10. 1. 1950
Profesor slovenščine in ruščine, ravnatelj Gimnazije Nova Gorica.

Rojen sem na Predmeji. Spomini na mladost me tesno vežejo na te kraje, zato se jim želim oddolžiti z dodatno skrbjo, da bi tu kot obliko sistemske skrbi za ohranjanje poseljenosti organizirali kakovostno življenje v okviru družinskih podjetij, več je treba storiti za kakovostno pomoč na domu, prenos digitalne tehnologije v vse kraje, izboljšanje prometne infrastrukture. Kmetijam moramo olajšati delo tudi skozi zakonodajo, da bodo lažje načrtovale svoje dejavnosti, podjetjem pa, da se bodo lahko razvijala v pravno in ekonomsko jasnih okoliščinah. Podpiram vse oblike medgeneracijskega sodelovanja, organiziranem zdravstvu – tudi urgentni center v Šempetru.

Sandro Cerovac

13-Sandro-Cerovac

vo 4. Sandro Cerovac

Rojen: 15. 8. 1953
Univ. dipl. ing. elektrotehnike, direktor firme UNINVEST d.o.o.

Ekonomska kriza je povzročila nastajanje velikih ekonomskih razlik med državljani Slovenije. Nekateri so na robu preživetja. V tej krizi lahko aktivno pomagam s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na raznih področjih od investicij do reševanja zahtevnih tehnično-ekonomskih nalog. V upanju, da bom lahko kot bodoči upokojenec gledal rasti vnuke in pravnuke v pravni, socialni in ekonomsko razviti državi, optimistično gledam na jutrišnji dan.

Tomaž Gantar

40-Tomaž-Gantar

vo 2. Tomaž Gantar

Rojen: 21.3. 1960
Zdravnik, specialist urolog

Nekonkurenčnost gospodarstva, omejevanje socialnih pravic, nižanje pokojnin, ukinjanje javnega zdravstva in šolstva, nadaljnje siromašenje že obubožanih in nemočnih, so trendi, značilni za obdobje zaostrenih gospodarskih razmer. Res je, potrebujemo spremembe in potrebujemo reforme – za uspešno Slovenijo, za učinkovito gospodarstvo, za ohranitev socialne države in dostojanstva vseh nas. Verjamem, da to v Desusu znamo in zmoremo!

Danijela Komac

81-Danijela-Komac

vo 1. Danijela Komac

Rojena: Celje, 11. 12. 1949
Ekonomski tehnik, samostojna podjetnica, upokojenka.

V obdobju ustvarjanja sem vedno naletela na težave v birokraciji. Kot upokojenka pa kljub dolgoletnemu ustvarjanju na nizko pokojnino in skoraj ničen regres. Po svojih močeh sem pomagala revnim in pomoči potrebnim. Če bom izvoljena, bom imela možnost, da povem na glas težave malega človeka in bom skušala popraviti krivice iz preteklosti. ZATO VOLITE DESUS!

Anita Manfreda

44-Anita-Manfreda

vo 10. Anita Manfreda

Rojena: Dornberk, 20. 1. 1965
VII – magisterij stroke, 2. raven, specialistka managementa, evropski projekti, gospodarski razvoj in turizem.

Rojena sem v Dornberku, živim v Šempetru pri Gorici. Sem poročena, mati dveh otrok, sina in hčerke. Zaposlena sem na občini Šempeter-Vrtojba, delam na področju pridobivanja evropskih sredstev, gospodarskega razvoja in turizma. Za kandidaturo sem se odločila zato, ker želim s svojim delom in izkušnjami pomagati na državni ravni ter pridobiti čim več nepovratnih sredstev za Goriško. Osredotočala se bom na socialno področje, na zaposlovanje ranljivih skupin, starejše in mlajše generacije, s poudarkom na ohranjanju že pridobljenih pravic upokojencev.

Stanko Markovčič

59-Stanko-Markovčič-2

vo 8. Stanko Markovčič

Rojen: Planina pri Rakeku, 12. 1. 1949
Dipl. ekonomist, upokojenec.

Za poslanca kandidiram prvič. Zavzemam se za socialno in povezovalno politiko na načelih solidarnosti, vzajemnosti in socialne pravičnosti za vse generacije ter da bi bil v središču ČLOVEK! Uspešen sem pri povezovanju in razreševanju skupnih vprašanj in iskanju družbenega soglasja. Zastavljene cilje in naloge vedno dosežem. Kot dejaven upokojenec dobro poznam težave, s katerimi se soočajo starejši. Obdržal pa sem tudi stik z aktivno in mlado generacijo. Potrebujemo Slovenijo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje in bodo mladi imeli prihodnost, ki obeta!

Vesna Rebec

11-Vesna-Rebec

vo 5. Vesna Rebec

Rojena: 1. 8. 1975
Diplomirana ekonomistka, vodja službe na Občini Izola.

Za kandidaturo sem se odločila, ker me je vsakodnevni stik z vse bolj nezadovoljnimi državljani spodbudil, da poskušam tudi sama prispevati k reševanju države pred socialnim propadom. S svojim znanjem ter velikim osebnim zagonom se bom kot poslanka zavzemala za pravno in socialno državo, neodvisno in odgovorno sodstvo ter javno zdravstvo. Verjamem v program in podpiram politiko naše stranke, ki se zavzema za medgeneracijsko sodelovanje, gospodarski razvoj, odpiranje novih delavnih mest in izboljšanje položaja mladih.

Branko Simonovič

56-Branko-Simonovič

vo 3. Branko Simonovič

Rojen: Rapavel – Poreč, 30. 4. 1953
Univ. dipl. ekonomist, upokojenec.

V zadnjih dvajsetih letih sem kot direktor Hotela Delfin v Izoli skupaj s sodelavci, v sodelovanju z lastnikom, lokalno skupnostjo in gosti, veliko prispeval, da smo ustvarili resnično zgodbo o uspehu. Hotel Delfin je danes ugledna, prepoznavna in spoštovana blagovna znamka.

Prepričan sem, da programa DeSUS-a, ki je pravičen, predvsem pa socialno naravnan, ne bo mogoče uresničevati brez zagona gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest. Če vemo, kaj je potrebno narediti, lahko skupaj z odgovornostjo to tudi uresničimo. Z mojo vztrajnostjo in vašim glasom se bom zavzemal za uresničitev ciljev za vrnitev dostojanstva vsem generacijam!

Viljan Sluga

71-Viljam-Sluga

vo 6. Viljan Sluga

Rojen: Postojna, 20. 7. 1953
Pravnik, upokojenec.

Kot poslanec se bom zavzemal za razvoj gospodarstva in turizma ter za odpiranje novih delovnih mest, pri čemer bom dal prednost razvoju kmetijstva in podeželja. Zavzemal se bom za socialno najbolj ogrožen del prebivalstva, med katerimi so predvsem upokojenci, državljani z nizkimi dohodki in brezposelni. Sedanje stanje sta nedvomno povzročila korupcija in podkupovanje, zato se bom zavzemal za ničelno toleranco v boju proti korupciji in podkupovanju. Za uresničitev teh ciljev pa je potrebno, da dejansko zaživi in deluje pravna država.

Nevenka Tomšič

vo 7. Nevenka Tomšič

Rojena: 1. 3. 1951
Dipl. Ekonomistka, upokojenka.