Protokol uporabe spletnega mesta desus.si

Ta pravila urejajo splošne pogoje uporabe spletnega mesta desus.si, vključno z vsemi stranmi in podstranmi, ki ga izdaja Stranka DeSUS, Kersnikova 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal in za vse tipe uporabnikov. Z vstopom na spletno mesto desus.si uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Uredniška politika

Odgovorni urednik spletne strani stranke DeSUS je generalni sekretar stranke.

Odgovorni urednik se zavzema, da se na spletni strani stranke DeSUS čim bolj celovito predstavlja program stranke DeSUS, delo vodstva stranke ter ostalih organov stranke, delo teritorialnih organizacij stranke ter stališča stranke do aktualnih zadev v družbi. Pri svojem delu sledi spoštovanju človekovih pravic in z ustavo ter zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin.

Odgovorni urednik si pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, nestrpno, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.

Odgovorni urednik si pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno vsebino, ki ni v skladu z vrednotami in programom stranke DeSUS.

Odgovorni urednik si pridržuje pravico, da od avtorja pred objavo zahteva skrajšanje predlogov za objavo, njihov popravek in če bo ocenil, da je potrebno, tudi zavrnitev predloga za objavo, če bo vseboval nedokazljive ali neresnične podatke ali trditve.

Predlogi besedil za objavo na spletni strani stranke DeSUS morajo biti posredovani na e-naslov: desus.splet@gmail.com