Strateško programski svet (v nadaljevanju besedila: Svet) je stalno delovno telo stranke. Delo Sveta vodi predsednik Sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika.

V svoje delo lahko Svet vključi tudi strokovnjake s posameznih področij svojega delovanja.

Stališča oziroma predloge sprejema z večino prisotnih na seji, oziroma z večino članov, če odloča na korespondenčni seji.

Strateško programski svet stranke:

  • spremlja uresničevanje programa stranke in koalicijskega sporazuma;
  • pripravlja politične ocene delovanja stranke;
  • pripravlja strateška izhodišča za programsko delovanje stranke in
  • pripravlja operativno programska izhodišča in strateške usmeritve ter postopke za posamezne aktivnosti stranke in predvolilne kampanje.