Svet stranke je najvišji politični organ stranke med kongresoma in se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Svet stranke sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Naloge predsednika sveta stranke so opredeljene v 17. členu Statuta DeSUS.

Svet stranke sestavljajo:

 • 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij, pri katerih se mora upoštevati teritorialno načelo; odločitev o številu članov iz posameznih pokrajinskih in teritorialnih organizacij sprejme svet stranke;
 • člani po funkcijah: predsednik stranke; podpredsedniki; generalni sekretar stranke; predsedniki pokrajinskih odborov; poslanci Državnega zbora in Evropskega parlamenta, ministri in državni sekretarji ter drugi nosilci javnih funkcij, ki so člani stranke.

Naloge sveta stranke so opredeljene v 16. členu Statuta DeSUS.

Člani in članice sveta:

po funkciji:

 • PREDSEDNIK SVETA – Zlatko Božič
 • NAMESTNIK PREDSEDNIKA SVETA – Štefan Misja
 • PREDSEDNIK STRANKE IN MINISTER – Karl Viktor Erjavec
 • GENERALNI SEKRETAR – Branko Simonovič
 • PODPREDSEDNIK STRANKE – Tomaž Gantar
 • PODPREDSEDNICA STRANKE – Jelka Kolmanič
 • PODPREDSEDNIK STRANKE – Jožef Žnidarič
 • PREDSEDNIKI POKRAJINSKIH ODBOROV
 • POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA IN EVROPSKEGA PARLAMENTA
 • MINISTRI IN DRŽAVNI SEKRETARJI, KI SO ČLANI STRANKE

z glasovalno pravico:

 • Vlado Bezjak
 • Božidar Groznik
 • Štefan Misja
 • Zlatko Božič
 • Breda Jesenko
 • Miroslav Kupljenik
 • Andrej Pengov Bitenc
 • Anton Preskar
 • Nedeljko Tegeltija
 • Anica Ule Maček
 • Valentina Vehovec
 • Marjana Kotnik Poropat
 • Irena Majcen
 • Drago Matjašič
 • Vilibald Premzl
 • Peter Rodeš
 • Janez Ujčič
 • Robert Berki
 • Anton Hvalec
 • Drago Kocbek
 • Božidar Varnica
 • Veronika Vrbnjak
 • Branko Dolenc
 • Aleš Dugulin
 • Janko Plešnik
 • Borut Nejc Razgoršek
 • Janez Meglič
 • Nina Osredkar
 • Jožef Rozman
 • Sabina Ileršič
 • Milica Maslo Bezer
 • Vesna Rebec
 • Brigita Čokl
 • Jožef Hlačar
 • Srečko Korošec
 • Matjaž Pikl
 • Jože Preskar
 • Alojz Recko
 • Sonja Stergar
 • Miran Uratnik