Izvršni odbor stranke je politično-izvršilni organ stranke.

Odgovoren je za uresničevanje programa in nalog stranke, sklepov, stališč ter usmeritev kongresa in sveta stranke. Usklajuje aktivnosti teritorialnih in pokrajinskih organizacij stranke, delovanje poslanske skupine v Državnem zboru in delo predstavnikov v vladi in upravnih organih.

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik stranke, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov.

Izvršni odbor sestavljajo:

 • na kongresu izvoljeni član iz vsake pokrajinske organizacije (10), pri katerih se mora upoštevati teritorialno načelo, pri čemer ima vsaka pokrajina najmanj enega člana izvršnega odbora
 • člani po funkcijah: predsednik stranke; podpredsedniki; generalni sekretar stranke; ministri, ki so člani stranke in vodja poslanske skupine.

Naloge izvršnega odbora so opredeljene v 19. členu Statuta DeSUS.

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA

Voljeni z glasovalno pravico:

 • Ana Bilbija
 • Zdravko Cankar
 • Peter Marjan Habjan
 • Danilo Markočič
 • Jani Kavtičnik
 • Emil Kumer
 • Jožef Rituper
 • Herman Tomažič
 • Drago Vidrih
 • Milena Vrenčur

Po funkciji z glasovalno pravico:

 • Karl Viktor Erjavec
 • Branko Simonovič
 • Jelka Kolmanič
 • Tomaž Gantar
 • Jožef Žnidarič
 • Franc Jurša
 • Gorazd Žmavc
 • Anton Peršak
 • Irena Majcen