Branko Simonovič

Rojen sem 30. aprila 1953 v istrski vasici, od koder smo se leta 1959 s starši preselili v Izolo. Po srednji kovinarski in poklicni šoli v Kopru sem svojo delovno pot začel kot vajenec in se po zaključenem šolanju zaposlil v Tomosu. Najprej v proizvodnji, kasneje v trženju. Tam sem ostal do leta 1982. V tem času opravil vojaščino in študiral ob delu.

Od leta 1982 do 1993 sem bil ”koordinator promotivnih aktivnosti” v Obalno kraški turistični poslovni skupnosti v Portorožu. S strokovnjaki najrazličnejših področij smo soustvarjali turistično podobo na širšem geografskem območju.

Leta 1990 sem na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist, februarja 1993 pa prevzel vodenje Hotela Delfin.

Turizem zahteva sodelovanje, usklajevanje in dogovarjanje na vseh področjih, zato sem aktivno sodeloval tudi v različnih svetih, odborih in društvih, občinski svetnik, podžupan…. in še veliko drugega.

Najbolj sem ponosen na Hotel Delfin in svoje sodelavce, s katerimi smo v 20. letih mojega vodenja iz nekdanjega Počitniškega doma upokojencev Slovenije, zasnovali, organizirali in dograjevali hotel celovito ponudbo, ki je zdaj že prava  blagovna znamka.

KONTAKT:

GSM: 041 799 502
e-naslov: sekretar@desus.si