FRANC JURŠA – vodja poslanske skupine

Prihaja iz majhne, a čudovite pokrajine na desnem bregu reke Mure, Prlekije, natančneje iz Branoslavcev pri Ljutomeru. Rojen 21. septembra 1953 v Grabah pri Ljutomeru. Srednjo šolo je obiskoval v Mariboru in Petrinji (Republika Hrvaška), nato pa višjo šolo za notranje zadeve v Ljubljani. Leta 1978 se je kot obratovodja zaposlil v Vinogradniško živinorejskem kombinatu Ljutomer. Njegova karierna pot je bila pestra, leta 1988 pa se je zaposlil kot strokovni sodelavec za kmetijstvo, sistem zvez za zaščito in reševanje (ZARE), osebna stanja ter javni red in mir, hkrati pa je bil tudi namestnik načelnika notranje organizacijske enote Občine Ljutomer. Obe funkciji je opravljal vse do leta 2004, ko je postal direktor Ljutomerčana (KZ Ljutomer). Leta 2006 je bil izvoljen za župana Občine Ljutomer, dve leti pozneje pa še za poslanca v Državnem zboru. Trenutno teče njegov drugi poslanski mandat, v katerem je prevzel tudi funkcijo vodje poslanske skupine. Je oče dveh sinov. Prosti čas najraje preživlja v naravi ali na motorju.

 

 

 

Delegacije
Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO (član)

Skupine prijateljstva
Skupina prijateljstva z Rusijo (član)
Skupina prijateljstva s Slovaško (član)
Skupina prijateljstva s Srbijo (član)
Skupina prijateljstva s Ciprom (član)

Poslanska pisarna

Občina Ljutomer
Pisarna OO DeSUS Ljutomer
Ormoška 33, Ljutomer
Uradne ure: ponedeljek (razen 1. ponedeljek v mesecu) od 9. do 11. ure

Kontakt
Franc.jursa@dz-rs.si

Spletna stran
www.francjursa.si