Novice

15/05/2017
 

Vložili smo zakon v prid slovenski znanosti in športu

S prvopodpisanim Petrom Vilfanom smo vložili dopolnilo k zakonu o državljanstvu po kateri enoletno bivanje v Sloveniji ne bo več pogoj za pridobitev državljanstva z naturalizacijo. S tem bomo olajšali podelitev državljanstva osebam (športnikom, znanstvenikom, zdravnikom, kulturnikom), ki bi s svojim delom koristile državi.

Novela je potrebna, ker dosedanja praksa izvajanja izredne naturalizacije kaže, da oseba ne more pridobiti slovenskega državljanstva, če prej dejansko ne živi v Sloveniji vsaj eno leto in nima urejenega statusa tujca. Tako mnogim vrhunskim športnikom, znanstvenikom in drugim, ki so se izkazali z izjemnimi dosežki in bi lahko pripomogli k razvoju in ugledu države, prej kot v enem letu ni mogoče dodeliti državljanstva.

S predlagano dopolnitvijo bo onemogočena vsakršna zloraba instituta izredne naturalizacije, saj bosta morala tako resorni organ kot vlada v vsakem konkretnem primeru še vedno utemeljiti državni interes.

Peter Vilfan je nameraval sprva omenjeni predlog vložiti kot dopolnilo k zakonu o športu, kar bi pomenilo, da bi veljalo le za športnike, a je bila nato v dogovoru z ministrstvom za notranje zadeve pripravljena dopolnitev zakona o državljanstvu, ki naj bi bila sistemska rešitev in bo veljala za vse posameznike z izrednimi dosežki.

Zakon je koalicijsko usklajen, DZ pa naj bi ga sprejemal po skrajšanem postopku. Želimo si, da bil sprejet še pred poletjem.

(ns, sta)