Ostalo

09/05/2017
 

REDNA LETNA SKUPŠČINA OBMOČNEGA ODBORA DeSUS VELENJE

 

 

V ponedeljek 24. aprila 2017 je bila sklicana skupščina Območnega odbora (OO) DeSUS Velenje, ki se jo je udeležilo preko 100 članov.

Skupščine so se udeležili tudi naslednji povabljeni sodelavci:

  • generalni sekretar stranke DeSUS, g. Branko SIMONOVIČ,
  • predsednik Šaleške pokrajinske zveze DeSUS, g. Jože REBERNAK,
  • predsednik Občinskega odbora DeSUS Šoštanj, g. Marjan MEVC,
  • predsednik Občinskega odbora DeSUS Šmarno ob Paki in predsednik Društva upravnih delavcev, g. Rudi MEH ter
  • predsednice in predsedniki društev upokojencev v MO Velenje.

Predsednik OO DeSUS Velenje, g. Srečko KOROŠEC je uvodoma predstavil delo Izvršnega odbora (IO) v preteklem letu ter plan za leto 2017. Povedal je, da se je za dobrih 10 % (17 novih članov) povečalo članstvo. Člani IO so spremljali politiko v občini in na nivoju države. Usmerjali so delo svetnic in svetnikov glede na predlagan dnevni red sej Sveta MOV in izpolnjevali sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini v preteklem letu.

V razpravi je bilo povedano, da so članice in člani zadovoljni z delom OO DeSUS Velenje in niso imeli pripomb. Tudi na plan dela in finančni plan pripomb ni bilo.

S svojimi donacijami je OO DeSUS Velenje podpiral razna društva v občini. Za promocijo stranke je sodeloval tudi na tekmovanju »Golažiada«, ki so ga stranke v MOV pripravile poleti 2016 na Titovem trgu. Našega srečanja se je udeležilo veliko število občank in občanov.

Razpravljavci so svoje zadovoljstvo nagradili s pohvalami na delo IO in na delo predsednika g. Srečka KOROŠCA.

Generalni sekretar g. Branko SIMONOVIČ je poudaril aktivno participacijo in aktivnosti OO DeSUS Velenje na področju širše Šaleške doline ter izpostavil skrbno in odgovorno gospodarjenje s finančnimi sredstvi, za kar je čestital predsedniku g. Srečku KOROŠCU. Poudaril je, da sta s predsednikom postala aktivna sodelavca na Pokrajinskem odboru DeSUS Celje, kot tudi na stranki DeSUS v Ljubljani. Sproti si izmenjujeta mnenja in tvorno sodelujeta v dobrobit stranke in njenega članstva. Dodal je še, da je stranka DeSUS praznovala 25. let, kar pomeni, da ne gre za muho enodnevnico. To pa se kaže tudi pri vztrajno naraščajočemu številu članstva. Na jubilejnem kongresu stranke so delegati sprejeli:

– spremembo statuta,

– program, ki je nastajal od ustanovitve stranke,

– nove člane v organih stranke na podlagi izvedenih volitev.

g. KOROŠEC je povedal, da je bil na kongresu sprejet program stranke. Tako ima stranka DeSUS štiri (4) ministre, enajst (11) poslancev, hodimo po pokrajinah, v planu aktivnosti imamo določen krog ljudi, da se z njimi dogovarjamo o ključnih zadevah. Stranka je ustanovljena, da pomaga pri reševanju večjih zadev, predvsem pa da skozi procese koalicijskih usklajevanj zastopa interese upokojencev.

g. SIMONOVIČ je na koncu letne skupščine podal podatke o regresu za upokojence v letu 2017/2018 in o usklajevanju pokojnin, kar je zajeto v koalicijski pogodbi. Dotaknil se je tudi ga. BRATUŠEK, ki zbira podpise za izplačilo regresa upokojencem, čeprav je v času njene vlade želela pokojnine znižati za kar 10%. Takrat smo v stranki DeSUS enotno pristopili in se to ni zgodilo. Kako se bo vrnilo upokojencem 8,7 % neusklajenih pokojnin, se bo potrebno še trdo pogajati.

Ostali gostje letne skupščine so se zahvalili za dobro sodelovanje z društvi ter z OBM DeSUS. Izrazili so želijo po tvornem sodelovanje tudi v bodoče. Apelirajo pa na vodstvo stranke DeSUS, da se povežejo z ZDUS-om in vodijo skupno politiko glede starejše populacije in upokojencev.

SK

This slideshow requires JavaScript.