Teren

14/04/2017
 

Obisk stranke DeSUS v Spodnjem Podravju (Ptuj-Ormož)

V sredo, 12. 4. 2017 je stranka DeSUS v sestavi predsednik stranke Karl V. Erjavec, podpredsednica Jelka Kolmanič, vodja PS Franc Jurša, generalni sekretar Branko Simonovič, minister Gorazd Žmavc, podpredsednik DZ Primož Hainz, poslanci Marjana Kotnik Poropat, Peter Vilfan in Ivan Hršak, izvedla prvega od desetih terenskih obiskov pokrajin v letošnjem letu in sicer obisk Spodnjega Podravja.

Predstavniki DeSUS so obisk pričeli s sprejemom pri županu Mestne občine Ptuj, g. Miranu Senčarju in podžupanu, g. Gorazdu Orešku.  Ekipi so se pridružili tudi dr. Aleksandra Pivec, predsednica MO DeSUS Ptuj, g. Emil Kumer, predsednik PO DeSUS Ptuj-Ormož in g. Milan Krajnik, predstavnik DeSUS v Mestnem svetu MO Ptuj.

Župan je zbranim predstavil delovanje MO Ptuj in izpostavil ključne problematike ter projekte ptujskega območja; problematiko pitne vode v regiji, izgradnjo potrebne obvoznice in Urgentnega centra ter Arheološki park Panorama in izgradnjo kulturno pomembnega Arheološkega muzeja. Župan je izpostavil dobro sodelovanje s predstavniki stranke DeSUS v Mestnem svetu in trud, ki se namenja za izboljšanje pogojev za starejše (oskrbovana stanovanja, odprtje Medgeneracijskega centra v mestnem središču).

Po sprejemu se je delegacija sprehodila skozi center Ptuja, si ogledala znamenitosti mestnega jedra in se ustavila v Hotelu Mitra, kjer je potekalo srečanje z novimi člani IO in NO DeSUS Ptuj. Srečanju so se pridružili tudi župan in podžupan MO Ptuj, direktor splošne bolnišnice Ptuj, Andrej Levanič in direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, dr. Aleksander Lorenčič.

Uvodoma je nova predsednica MO DeSUS Ptuj, dr. Aleksandra Pivec povzela ključne točke programa dela novega vodstva MO DeSUS Ptuj za leto 2017/2018 in poudarila, da se bodo zavzemali »Za starejšim prijazni Ptuj«. Zbrani so predstavnikom DeSUS predstavili svoje poglede na problematiko regije, predvsem glede nujno potrebne zagotovitve pitne vode, obvoznice in Urgentnega centra. S tem v zvezi je direktor bolnišnice Ptuj opisal nastale zaplete pri izgradnji nujno potrebnega centra. Direktor Pokrajinskega muzeja pa problematiko kulturne dediščine in arheološke zbirke ter Ptujskega gradu. Zbranim je podal tudi informacijo glede prenosa maske kurenta v muzej British Columbia v Vancouver v Kanado. Po razpravi so predstavniki DeSUS izrazili podporo pri reševanju nastalih zapletov in izvedbi potrebnih korakov za obisk pristojnih ministrov.

Predstavniki DeSUS so obisk Spodnjega Podravja nadaljevali s prijetnim druženjem v največji slovenski vinski kleti, Vinski kleti Jeruzalem Ormož, kjer so se srečali z nekaterimi župani in podžupani regije.

Terenski obisk se je zaključil s srečanjem s članstvom DeSUS in ZDUS v Podgorcih. Na okrogli mizi so zbrani spregovorili o aktualnih političnih zadevah, ustanovitvi demografskega sklada, zdravstveni reformi in ostalih vprašanjih pomembnih za upokojence ter ostale. Izpostavljene so bile ključne problematike regije in ob zaključku prijetnega druženja tudi obljuba predstavnikov DeSUS, da aktivirajo pristojne za posamezno področje in da slednji pristopijo k reševanju nastalih težav.

Predstavniki DeSUS se za izvedbo obiska zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali pri organizaciji dogodkov in se srečanja v lepem številu tudi udeležili.

This slideshow requires JavaScript.