Novice

06/04/2017
 

Zadnje aktivnosti v stranki DeSUS

1. seja Vodstva DeSUS

V torek, 28. 3. 2017 se je sestalo novo Vodstvo DeSUS v sestavi predsednik stranke Karl V. Erjavec, podpredsedniki stranke Jelka Kolmanič, Tomaž Gantar in Jožef Žnidarič, predsednik Sveta stranke Zlatko Božič, generalni sekretar stranke Branko Simonovič in vodja poslanske skupine Franc Jurša.

10. Kongres DeSUS, ki se je odvil 18. 2. 2017, je potrdil spremembe Statuta DeSUS in tako med organe DeSUS na državni ravni organiziranosti (10. člen Statuta) uvrstil tudi Vodstvo stranke. Prisotni so se tako na 1. seji seznanili s svojimi pristojnostmi in z načinom dela, kar je natančneje opredeljeno tudi v 21. členu Statuta DeSUS. Predsednik stranke je v skladu s Statutom določil delokrog nalog in zadolžitev podpredsednikov, s katerimi so se podpredsedniki tudi strinjali. Vodstvo je v nadaljevanju obravnavalo tudi gradivo za 2. sejo Izvršnega odbora DeSUS in se seznanilo s sklepi Nadzornega odbora, Finančnim poročilom o poslovanju stranke za leto 2016, Finančnim načrtom za leto 2017 in s sklepi Komisije za kadrovska in organizacijska vprašanja, predlaganim število članov v delovnih telesih, predlaganimi kandidatnimi listami ter z delovnimi usmeritvami delovnih teles DeSUS.

Vodstvo je ob koncu v sproščeni razpravi obravnavalo tudi aktualne politične teme in pozdravilo skorajšnji izid glasila Novice, katerega glavna tema bo vsebina 10. Kongresa. Ob tem je Vodstvo sklenilo, da mora predvsem zaradi priprav na prihodnje lokalne in državnozborske volitve, glasilo izhajati pogosteje, na vsaka dva meseca, ter da mora stranka ostati enotna kot do sedaj.

2. seja Izvršnega odbora DeSUS

V torek, 28. 3. 2017 se je ob 14.30 uri na sedežu stranke sestal Izvršni odbor DeSUS.

Na svoji 2. seji je Izvršni odbor uvodoma obravnaval aktualna politična dogajanja, s poudarkom na zdravstveni zakonodaji, problematiko glede Luke Koper in drugega tira. Po razpravi so člani izrazili strinjanje, da je pred stranko turbulentno obdobje in da je enotnost ključnega pomena.

Izvršni odbor je v nadaljevanju seje obravnaval Finančno poročilo o poslovanju stranke v letu 2016 in Finančni načrt za leto 2017, pri čemer je predsednica Nadzornega odbora DeSUS, Darinka Dobovičnik, podrobno predstavila sprejete sklepe Nadzornega odbora, ki je oba dokumenta že predhodno obravnaval in potrdil. V razpravi so člani pohvalili finančno disciplino sedeža stranke, ki je uspel sanirati stanje preteklih let in izpostavili aktivnosti, ki so v tem letu pred stranko s finančnega vidika. Izvršni odbor je po razpravi potrdil Finančno poročilo o poslovanju v letu 2016 in Finančni načrt za leto 2017 z določenimi popravki.

Izvršni odbor je na seji obravnaval tudi predlog Komisije za kadrovska in organizacijska vprašanja DeSUS glede števila članov v dosedanjih delovnih telesih in v obeh novih odborih (Odboru za gospodarstvo in Odboru za socialo in zdravstvo), potrdil je liste evidentiranih kandidatov za Strateško programski svet, Svet mlajših, Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe in Komisijo za mednarodno sodelovanje, razpravljal o obeh novo nastalih Odborih in njunih predsednikih, predlagal imenovanje Iniciativnega programskega odbora za gospodarstvo (v sestavi: Saša Ivan Geržina, Milan Krajnik, mag. Drago Štefe, Stanislav Seničar, Branka Neffat) in potrdil predlog Delovnih usmeritev in aktivnosti delovnih teles. Izvršni odbor je predloge in potrjene liste kandidatov posredoval Svetu stranke v obravnavo in potrditev.

Izvršni odbor se je ob koncu seje dotaknil tudi priprav na volitve in izpostavil ključno dobro sodelovanje vseh organov in organizacij stranke.