Poslanci

21/03/2017
 

Za odpravo revščine med starejšimi!

Mag. Julijana Bizjak Mlakar je v okviru rednih poslanski vprašanj na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak, naslovila naslednje poslansko vprašanje v zvezi z odpravo revščine med starejšimi:

»V imenu poslanske skupine DeSUS sem predsedniku vlade, nato pa še tudi vam, zastavila vprašanje, kako in kdaj boste poskrbeli za odpravo revščine med starejšimi. Z doslej načrtovanimi ukrepi – tudi z nedavnimi spremembami na področju varstvenega dodatka in z načrtovanim dvigom mesečne pokojnine za polno delovno dobo na 500 evrov – se problem revščine ne bo rešil. S predlogi ukrepov iz Bele knjige se bo revščina med starejšimi še naprej povečevala. Ne s strani predsednika Vlade in tudi ne s strani Vašega ministrstva doslej ni bilo zadovoljivih odgovorov oz. predlogov, ki bi presekali sedanjo agonijo starejših od 55 let, ki so bodisi nezaposleni ali pa prejemajo dohodke  ali pokojnine, s katerimi ne zmorejo dostojno živeti.

Zato sem vam – v izogib revščini med starejšimi – predlagala nekaj ukrepov,  in sicer:

  1. Zvišanje pokojnin na raven, ki bi jo pokojnine dosegle, če preteklih zamrznitev ne bi bilo;
  2. Uzakonitev dostojne minimalne plače, s katerimi se da preživeti družino, da zaposleni po upokojitvi ne bi zdrsnili v revščino;
  3. Uzakonitev dostojne minimalne pokojnine;
  4. Postopno povečanje prispevkov delodajalcev na raven, kot jo za pokojnine plačujemo delojemalci;
  5. Uvedba brezplačnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno nego in ukinitev doplačil za zdravstvene storitve manj premožnih, saj je za socialno državo nesprejemljivo, da lahko bolezen pahne posameznika v revščino;
  6. Spodbude starejšim za delovno aktivnost po upokojitvi.

Na svoja ustna oz. pisna vprašanja in pobude doslej nisem prejela zadovoljivih odgovorov. Zato vas sprašujem, kako in do kdaj boste poskrbeli za učinkovitejšo odpravo revščine med starejšimi.