Novice

20/02/2017
 

Zahvala generalnega sekretarja DeSUS

Spoštovani udeleženci in sodelujoči na 10. Kongresu stranke DeSUS,

Minulo soboto smo z ekipo vestnih, požrtvovalnih in nadvse solidarnih sodelavcev, spravili pod streho jubilejni kongres naše stranke in s tem zapisali nov list v knjigo spominov. Prijetnih. Takih, ki te motivirajo in dajo zagon. Zaradi ljudi in njihovih posebnosti. Zato hvala, prijatelji. Hvala vsem.

Ko sem iskal besede, s katerimi bi se vam dovolj zahvalil, sem imel ves čas pred očmi vašo srčnost, zagnanost in željo po pomoči. Tako je srce naše stranke na Kersnikovi, kjer dnevno stremimo za boljšim jutri. Za vse.

In prav od tu peljejo poti do naših članov po vsej Sloveniji, kjer je cilj isti – ustvarjati nove, človeka dostojne pogoje in priložnosti. Ta cilj nas povezuje – kjerkoli smo.

Zato bom izkoristil priložnost tega zapisa, da se tudi članom, ki so na tem kongresu zaključili svoj mandat v organih stranke in delovnih telesih, za njihov trud in doprinos iskreno zahvalim. Tistim, ki funkcije prevzemate na novo pa želim, da bi še bolj kot doslej zaznali enotnost in potencial naše stranke ter cilja, ki ga imamo pred seboj. Človeka in njegovo dostojanstvo.  

Iskrena hvala vsem in obilo prijetnih izkušenj,

Branko Simonovič,

Generalni sekretar stranke DeSUS