Teren

26/01/2017
 

PONOVOLETNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV DeSUSA V TRBOVLJAH

GOST KARL ERJAVEC

  

Na pobudo  državnega poslanca Ivana Hrška so se v petek, 20. januarja, v Trbovljah, na ponovoletnem srečanju, zbrali predsedniki in sodelavci OO DeSUS-a iz Hrastnika, Trbovelj, Zagorja,  Radeč, Litije in Šmartnega pri Litiji. V goste je prišel tudi zunanji minister in predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec.

Zbrane je najprej nagovoril predsednik OO DeSUS-a Trbovlje Alojz Vajdič. Povedal je, da kot predsednik stranke in trboveljski občinski svetnik, prepušča predsedniško mesto v politični stranki mlajšemu sodelavcu g. Kajiču. Nato je zbrane pozdravil poslanec Ivan Hršak in na kratko orisal področja in cilje, ki jih bo podprl v državnem parlamentu in se nanašajo na zasavsko regijo.

Karl Erjavec je orisal zunanjo politiko, težave s katerimi se srečuje vlada, migransko krizo, zaprtje meja, socialni položaj upokojencev, zaposlovanje mladih in vpetost naše države pri vse večjem vključevanju v gospodarske evropske in svetovne tokove.  Omenil je tudi bližajoči februarski Kongres stranke,  kadrovske menjave  v vodstvu stranke in željo po vse večjem vključevanju mlajših članov.

Zbrani so povedali svoja mnenja, zastavljali vprašanja, skratka debatni večer ob slastni večerji se je zavlekel do desete ure zvečer.

 

                                                                       Vojka Povše Krasnik