Teren

05/01/2017
 

Obisk ministrice za okolje in prostor RS gospe Irene MAJCEN v Laškem

V petek, 16.decembra 2016 smo na povabilo OO DeSUS Laško, gostili na delovnem srečanju ministrico za okolje in prostor gospo Ireno MAJCEN, vodjo urada Direkcije RS za vode  g. Tomaža PROHINAR in predstavnike Fakultete za gredbeništvo in geodezijo, ki so predstavili novo Študijo poplavne varnosti na poročju reke Savinje, ki bo osnova za črpanje koheziskih sredstev. Delovnega sestanka so se poleg vodstva Občine Laško, udeležili tudi vodje svetniških skupin in predstavniki medijev.  Glede na dejstvo, da občina Laško spada med eno izmed najbolj poplavno ogroženih območji, smo delavno srečanje spremljali z velikim zanimanjem in s prvimi spoznanji o stanju poplavne ogroženosti pričakujemo, da bodo ustrezne službe nadaljevale s proti poplavnimi ukrepi na porečju reke Savinje.

Predsednik OO DeSUS Laško
Matjaž PIKL