Novice

27/12/2016
 

Prednovoletna seja Izvršnega odbora in Sveta DeSUS, 21. 12. 2016

Izvršni odbor in Svet DeSUS sta na prednovoletnih sejah dne 21. 12. 2016 spregovorila o poteku priprav na 10. Kongres DeSUS, ki bo prihodnje leto ter obravnavala aktualne politične zadeve, predvsem zahteve DeSUS vezane na pokojnine in regres za vse upokojence.

 Predsednik Karl V. Erjavec je člane seznanil z razpravo na sestanku koalicije, glede dogovora o predlogu sprememb zakona, s katerim bi upokojencem s 40 leti pokojninske dobe zagotovili zvišanje pokojnin na 500 evrov in neuspelim dogovorom glede izplačila regresa za vse upokojence. Glede na očitno izboljšanje razmer v državi (podpisan je bil dogovor s sindikatom Fides, drugimi sindikati javnega sektorja glede povišanja plač, sprejet predlog SMC o 2. januarju kot dela prostemu dnevu), je predsednik izrazil pričakovanje, da bo Vlada v letu 2017 namenila tudi dodatnih 40 milijonov evrov za letni dodatek, kot je to zapisano v koalicijski pogodbi in bo slednjo tudi spoštovala.

Na sejah je bilo govora tudi o pripravah na 10. Kongres stranke, ki bo 18. februarja 2017. Kot edini kandidat za predsednika je evidentiran Karl V. Erjavec, kar kaže na dosedanje dobro delo in veliko zaupanje članic in članov. Predsednik je podal tudi informacijo glede priprave Programa stranke DeSUS, ki bo osnova tudi za prihodnje parlamentarne volitve.

Seja Sveta DeSUS se je zaključila s podelitvijo nazivov Častni član in Zlatimi plaketami DeSUS za dosežke članic in članov ter zahvalami in nagovori prisotnih z dobrimi željami za prihajajoče leto.

Naziv Častni član DeSUS so v letu 2016 prejeli:

–        Joško Bajc
–        Jože Jazbec
–        Vinko Babič
–        Gordan Ambrožič Malenšek
–        Alma Bernik
–        Rafael Izlakar

Zlato plaketo DeSUS so v letu 2016 prejeli:

–        Anton Cestnik
–        Stanka Premuš
–        Branko Dobovičnik
–        Ernest Zidanski
–        Vjekoslav Javorić
–        Nežka Ivanetič
–        Anica Korasa
–        Jože Žagar
–        Stane Starešinič
–        Franc Markelj
–        Janez Meglič
–        Mafalda Lipušček
–        Drago Vidrih
–        Franc Simčič
–        Branko Simonovič
–        Jože Pernat
–        Franc Pižmoht
–        Zvonko Gredar
–        Franc Weindorfer
–        Jože Kos
–        Franc Florjančič
–        Karel Trplan
–        Antonija Abina
–        Marjan Bačko
–        Magda Žezlina
–        Karol Golaušek
–        Marjan Malek.

 

This slideshow requires JavaScript.