Teren

01/12/2016
 

NOV OBČINSKI ODBOR DeSUS DOBREPOLJE

V petek, 25. novembra 2016 je bila sklicana ustanovna skupščina novega občinskega odbora DeSUS v Vidmu, v občini DOBREPOLJE (OO DeSUS DOBREPOLJE).

Ustanovno sejo je vodil predsednik Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana, g. Ivan Hršak. Po izvolitvi organov skupščine, so se na podlagi danih predlogov za organe občinskega odbora (predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik, nadzorni odbor) izvedle volitve s tajnim glasovanjem.

Vodenje Občinskega odbora DeSUS Dobrepolje je bilo zaupano novi predsednici NEVENKI DOLGAN.

Ob koncu je poslanec Državnega zbora in predsednik Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana, g. Ivan Hršak, predstavil članom in članicam delo poslanske skupine DeSUS v parlamentu in opisal uspehe, ki so jih dosegli v skrbi za starejšo populacijo.

Novoizvoljeni predsednici Nevenki Dolgan in vsem ostalim izvoljenim v organe OO želimo veliko uspehov pri delu in seveda veliko politične modrosti.

This slideshow requires JavaScript.