Poslanci

19/10/2016
 

STALIŠČE PS DeSUS

STALIŠČE PS DeSUS glede
Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Ob današnji interpelaciji bo tekla beseda o zdravstvu, ki si tako ali drugače zasluži široko razpravo. Skoraj ni dneva, ko ne bi brali o hudih težavah v slovenskem zdravstvu, o nedopustno dolgih čakalnih dobah, grožnjah bolnikov, ki so se znašli v stiski, kriminalu, napovedani zdravniški stavki … Vendar bi bilo krivično, če bi za vse navedeno krivili ministrico za zdravje. Kar pa po drugi strani ne pomeni, da smo v poslanski skupini Desus z delom ministrice Milojke Kolar Celarc zadovoljni!

Po več kot dveh letih mandata bi pričakovali najmanj jasna stališča, predloge in ukrepe za izboljšanje sedanjih razmer, s katerimi niso zadovoljni ne bolniki in ne zdravstveni delavci. Z neukrepanjem, izbiranjem napačnih prioritet in odlašanjem pri sprejemanju odločitev, ministrica namreč ogroža ravno to, kar najbolj zagovarja – javno zdravstvo. In tega je iz dneva v dan manj!

V poslanski skupini Desus smo z veseljem podprli sprejem nove Resolucije oziroma Plana zdravstvenega varstva do leta 2025, ki ga je pripravila ministrica za zdravje, saj tudi v bodoče predvideva učinkovito, solidarno in kakovostno javno zdravstvo. Sprejeta resolucija predstavlja cilj, h kateremu vsi stremimo, nič določenega pa ni zapisanega o tem, kako bomo zagotovili za to potrebna javna sredstva in to nas skrbi. Brez njih bo ostala resolucija le seznam obljub in želja. Da pa bi resolucija tudi v resnici zaživela, moramo sprejeti vsaj nova osnovna zakona s področja zdravstva – to sta Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Pri njunem sprejemanju bo nedvomno potrebnega veliko več dialoga in sodelovanja, tako (vsaj) znotraj koalicije, kot tudi strokovne in ostale zainteresirane javnosti. Obenem pa vidimo dosedanje dogovarjanje in dialog s strani ministrice kot njeno resno pomankljivost pri pripravi ključnih sprememb v zdravstvu. Vsi mi namreč postavljamo zdravje v sam vrh naših prioritet, zato pričakujemo odkrito razpravo o vseh možnih rešitvah, predvidenih z novo zdravstveno zakonodajo. Naravnost nedopustno je, da na primer o tako pomembnem zakonu, kot je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in je po sklepu ministrice predviden za javno obravnavo decembra letos, ne poznamo še nobene vsebinske rešitve. Na ta način se lahko težave, ki jih imamo pri sprejemanju Zakona o lekarniški dejavnosti, hitro ponovijo.

Zakon o lekarniški dejavnosti je namreč tipičen primer tega, kako se zakonodaje ne pripravlja in sprejema. Trditve o enoletnem usklajevanju so zavajajoče, usklajevanje je bilo pomanjkljivo in v nasprotju z dogovorom znotraj koalicije (kar ministrica zelo dobro ve), rezultat pa je jasen – nedodelan in pravno pomankljiv zakon, s katerim ni zadovoljen praktično nihče. V PS Desus smo prepričani, da je javna predstavitev mnenj v tem primeru prava pot, da pridemo do zakona, ki bo tudi v bodoče zagotavljal vsem dostopno javno lekarniško dejavnost.

Od ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc pričakujemo tudi jasno besedo o tem, kaj danes na področju zdravstva kot država v resnici zmoremo, kaj lahko bolniki od zdravstva pričakujejo danes in kaj v prihodnjih letih. Verjamemo, da je vprašanje financiranja in zagotavljanja javnih sredstev tisto, na katerega se ministrica kot izkušena finančnica zelo dobro spozna. Zato preseneča njeno izogibanje odgovorom na to ključno vprašanje, ki onemogoča izpeljavo enega pomembnejših delov zdravstvene reforme in tudi sprejem za nas pomembnega Zakona o dolgotrajni oskrbi starostnikov. Šele s tem zakonom bo jasno, ali bomo v bodoče še vedno država, ki nameni iz proračuna najmanj sredstev, kakšna bo usoda dopolnilnih zavarovanj, kakšna bo košarica pravic in kdo bo njihov plačnik, koliko zasebnih sredstev bomo morali nameniti za zdravstvo, kakšen bo način dogovarjanja med partnerji…

Vse našteto predstavlja glavne razloge, zakaj smo ministrici za zdravje postavili pogoj, da Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uskladi z Ministrstvom za finance in ga predstavi javnosti v začetku decembra, kar si je tudi sama zadala kot cilj. Ne gre torej za nemogoče zahteve PS Desus, preprečiti pa želimo nadalnje odlaganje in zavlačevanje z odgovori na ključna vprašanja v oddaljeno prihodnost.

Danes interpelacije proti ministrici Milojki Kolar Celarc, ki uživa polno podporo predsednika vlade dr. Mira Cerarja, v poslanski skupini  Desus ne bomo podprli. Neomajna podpora predsednika vlade  namreč na eni strani nakazuje prioriteto te vlade, na drugi strani pa veliko obvezo in odgovornost samega predsednika vlade pri pripravi dolgo pričakovane zdravstvene reforme.
_ _ _

Lepo vas pozdravljam.

Nina Stankovič
Predstavnica za odnose z javnostmi