Novice

02/06/2016
 

Čestitke novim častnim članom DeSUS

Ob 25. obletnici stranke DeSUS smo za dolgoletno aktivnost in požrtvovalno delo, z nazivom častni član Demokratične stranke upokojencev Slovenije, nagradili enajst članic in članov stranke, po enega iz vsake regijske enote.

 

Priznanja jim je na slavnostni akademiji v Arboretumu Volčji Potok podelil predsednik stranke – Karl Viktor Erjavec!

 

Hvala Vam, brez Vas stranke DeSUS ne bi bilo!

častničlani png

 DSC_0806

 1 .RUDOLF MILAN ČURIN 

Milan Čurin je član stranke DeSUS že od leta 1994, bil je predsednik  občinske organizacije Ormož, podpredsednik PO Ptuj Ormož od leta 1997, na naslednjih volitvah pa je bil izvoljen za predsednika pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož. Del svojega življenja je preživel na Koroškem, kjer se je aktivno vključeval v družbeno politično življenje in bil dolgoletni predsednik smučarskega kluba Črna na Koroškem, občinski svetnik občine Ravne na Koroškem ter predsednik krajevne skupnosti Črna na Koroškem, po vrnitvi v rodni Ormož pa tudi podžupan občine Ormož.

 2.  mag. VALTER DROZG 

mag. Valter Drozg je član DeSUS že 13 let, trenutno opravlja funkcijo predsednika mestne organizacije DeSUS Maribor, že tri mandate pa je mestni svetnik Mestne občine Maribor. Dva mandata je bil podpredsednik stranke, kot poznavalec socialnih razmer starejše populacije je aktivno sodeloval pri pripravi strankinih stališč na področju razreševanja težav upokojencev, aktiven je bil tudi v komisiji, ki je sodelovala pri oblikovanju zadnje pokojninske reforme. Odlikuje ga strpen, umirjen in trezen pristop, ob širokem strokovnem znanju pa sta njegovo ključni vrednoti premočrtnost in poštenost.

 3.  MARIJA GJERKEŠ DUGONIK

Marija Gjerkeš Dugonik je članica DeSUS že 18. leto, takoj ob upokojitve se je na namreč včlanila v društvo upokojencev in v stranko DeSUS. Sodelovala je v občinskih in republiških organih, dva mandata je bila podpredsednica stranke, trikrat je bila izvoljena v občinski svet, od tega dvakrat s preferenčnim glasom. Njena prioriteta pa je že od nekdaj skrb za sočloveka, zlasti za najšibkejše. Z veliko vztrajnosti ji je uspelo ustanoviti tri občinske odbore, kot podpredsednica stranke pa je program stranke zastopala tudi na nacionalni ravni. Sedaj sodeluje le še na nivoju lokalne skupnosti in je članica pokrajinskega odbora DeSUS Pomurje.

 4.  STANISLAV JENKO

Stanislav Jenko je član stranke že od samega začetka, bil je eden od ustanoviteljev občinske organizacije DeSUS v Izoli ter tudi njen predsednik. S svojim imenom, delom in pripadnostjo je soustvarjal uspehe stranke in gradil njeno kredibilnost. S svojim delom, zagonom in osebnostjo je v lokalni skupnosti vlival zaupanje in prepričanje, da so vrednote, ki jih poudarjamo tiste, ki so v korist državljankam in državljanom. Je človek, ki razume izzive časa in v svoji sredini velja za vzor politika in sočloveka, ki zna izkušnje iz dela prenesti na politično področje v korist generacije, ki ji pripada in z velikim čutom do mladih

5.  IVAN PETER JURŠE

Ivan Peter Jurše je kar 16 letih vodil občinsko organizacijo DeSUS Slovenska Bistrica, v katero so bile vključene krajevne organizacije Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Po razdružitvi občine Slov. Bistrica je bil pobudnik in soustanovitelj  občinskih organizacij  stranke v novo nastalih občinah. S svojo strokovnostjo in zagnanostjo se je število članov iz leta v leto večalo in tako šteje danes OO Slov. Bistrica preko 230 članov. Bil je občinski svetnik, predsednik nadzornega odbora občine, član Sveta in Izvršnega odbora stranke ter član kadrovske komisije DeSUS.

 6.  MILAN KOLAR

Milan Kolar je aktiven član stranke DeSUS že 17 let, opravljal je zadolžitve sekretarja območnega, pokrajinskega in mestnega odbora DeSUS Celje. Vsa ta leta članstva je angažiran tako na terenu kot v mestnem in pokrajinskem odboru. Kot dolgoletni sekretar je izredno spoštovan med članstvom, saj je s svojo srčnostjo, požrtvovalnostjo ter s svojimi dolgoletnimi izkušnjami vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

 7.  JOSIP KOVAČIĆ

Josip (Jože) Kovačić je član stranke že polnih 24 let, vsa ta leta pa je bil izredno aktiven. Z dolgoletnim vodenjem DeSUS Rogaška Slatina in sodelovanjem z lokalnim društvom upokojencev je na lokalnem nivoju ustvaril močno stranko, ki v občinskem svetu zavzema 4 mesta, kar pomeni, da je DeSUS v Rogaški Slatini druga najmočnejša politična stranka. Je cenjena osebnost, ki s svojim znanjem in humanostjo veliko prispeva tudi na področju dobrodelnosti.

8.  ANTON KREŠEVEC

Anton Kreševec predsednik kadrovske komisije DeSUS in podpredsednik pokrajinskega odbora DeSUS Severna Primorska. Je eden od ustanoviteljev Območnega odbora Ajdovščina-Vipava, kjer je še vedno zelo aktiven in velja za zgled mlajšim generacijam. Že peti mandat je član Občinskega sveta občine Ajdovščina, kjer aktivno zastopa interese upokojencev ter razvoj podeželja. Je zaveden planinec, aktiven pa je tudi v veteranski organizaciji. Kljub ne več rosnim letom, v kratkem namreč praznuje okrogli jubilej, je še vedno aktiven udeleženec pohoda veteranov iz Vipavske doline preko tolminskih hribov na Triglav.

9.  ANTON STRAŽIŠAR

Anton Stražišar je član DeSUS že 18 let. Danes je že drugi mandat predsednik Pokrajinskega odbora DeSUS Gorenjska ter član kadrovske komisije pri stranki DeSUS. Vedno se je zavzemal za pravice delavcev, socialno šibkih in upokojencev ter poudarjal osnovne principe stranke, torej skrb za pravice iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Oblikujejo ga poštenost, delavnost, vztrajnost, posluh za sočloveka, predvsem pa socialni čut.

10. MARIJA VOJINOVIČ

Marija Vojinovič je ustanovna članica stranke DeSUS v Dravogradu, aktivno je sodelovala pri grajenju naše mreže lokalnih odborov na Koroškem. Z veseljem in vso odgovornostjo je opravljala različne funkcije na lokalni ravni. V vseh letih je s svojo zagnanostjo, prizadevnostjo in strokovnostjo postala steber delovanja stranke v Dravogradu. Je tudi pesnica, po upokojitvi je  izdala svoj literarni prvenec z naslovom »Šmarnice«, v  letu 2007 pa je  v samozaložbi izdala tudi drugo knjigo  z naslovom »Nazaj v prihodnost«.

11. ŽELJKO ŽELEZNIK

Željko Železnik je član DeSUS že od leta 1993. Njegovo pot zaznamuje tesno sodelovanje z društvi upokojencev in njegovim prizadevanjem za uresničevanje pravic upokojencev. Z namenom, da bi bil glas upokojencev slišan tudi na političnem prizorišču, je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi DeSUS na območju Ljubljane. Je član mestnega odbora DeSUS, od leta 2014 vodi četrtni odbor DeSUS Ljubljana Šentvid. Poznavanje finančnega in ekonomskega področja sta mu omogočala uspešno delovanje v Nadzornem odboru MOL v letih 1998 – 2006. S svojim vzgledom in delovanjem je bistveno prispeval k razvoju in ugledu DeSUS ter njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ne samo na območju Ljubljane, ampak tudi širše.

Video: klik na fotografijo spodaj

1