Teren

20/04/2016
 

Skupščina Območnega odbora DeSUS Velenje.

 

V torek 12. aprila je bilo srečanje vseh članic in članov stranke DeSUS Velenje na redni letni Skupščini.

Tema je zajemala poročilo Izvršnega odbora in predsednika stranke Srečka Korošec v letu 2015 ter plana del v letu 2016.

Skupščine  se je udeležila  tudi poslanka ga. Marija Antonija Kovačič, generalni sekretar g. Branko Simonovič predsednice, predsednik ŠPZDU Velenje g. Jože Rebernak, predsednika Občinskega odbora DeSUS Šoštanj g. Marjan Mevc, predsednik Občinskega odbora Šmartno ob Paki in predsednik  predsednika DU Upravnih delavcev g. Rudi MEH,  predsednice  in predsedniki DU v Občini Velenje.

Uvodoma je bilo podano poročilo, v katerem je bilo navedeno delo Območnega odbora DeSUS v preteklem letu. Predsednik je nanizal vrsto aktivnosti, ki so bile izvedene in sicer:

–         Obravnavali smo gradiva za seje Sveta stranke in PO Celje.

–         Spremljali smo politično dogajanje v državi

–         Odgovarjali na vprašanja članstva

–         Obravnavali smo finančni plan in poročilo NO.

Redno smo spremljali politično stanje v občini in državi. Sproti smo se odzivali na težave in obveščali Pokrajinski odbor in Svet stranke. Sodelovali smo s poslanci, s predsednikom stranke in s poslanci glede sprememb določenih zakonov, ki so kazali negativen vpliv na družbene razmere in na pokojnine.

Poudariti pa želim, da sem vesel dobrega sodelovanja z ŠPZDU Velenje, DU v MOV ter z občinskima odboroma DeSUS Šoštanj in Šmartno ob Paki, in z ostalimi nevladnimi organizacijami.

Tudi plan za leto 2016 bo enak, vendar se bo prilagajal razmeram v političnem prostoru in v državi.

Po kratki razpravi so članice in člani vsa poročila in plan za 2016 z zadovoljstvom soglasno podprli.

Delovni predsednik je izzval gen. sekretarja g. Brankota SIMONOVIČA, ki je nato nagovoril članice in člane. Pokazal je veliko zadovoljstvo glede delovanja Območnega odbora DeSUS Velenje in navedel kar nekaj aktivnosti, ki tečejo v vodstvu stranke. Poudaril je, da je dogovorjena uskladitev pokojnin za 0.4% v tem letu. Povedal je, da je v pripravi tudi Zakon o Demografskem skladu, na osnovi katerega bodo zagotovljena sredstva za pokojnine. Dejal je, da se vodstvo stranke zavzema za izplačilo letnega dodatka za vse upokojence v letu 2017. Vodstvo stranke se zavzema tudi za ZUJF glede davčnih blagajn. Predlog za spremembo zakona bo v postavki, da se zakon ne izvaja za tiste subjekte, katerih letno  finančno stanje ne presega določene vrednosti letnega prihodka. Kajti bojazen je, da bo prav ta zakon povzročil ukinjanje nevladnih organizacij, ki se preživljajo zgolj s članarino in manjšimi donacijami. Posebej je poudaril zavzemanje predsednika stranke Karla ERJAVCA za članstvo glede težav zaradi nizkih pokojnin.

Povedal je, da vodstvo stranke dobro sodeluje z vodstvom ZDUS-a. Pohvalil je tudi to, da je opazno dobro sodelovanje med DeSUS-om in DU na lokalni ravni. Omenil je tudi pomembnost izgradnje drugega tira Koper – Divača.

Članstvo je nagovorila tudi poslanka DZ  ga. Marija Antonija Kovačič, ki je dejala, da je delo v DZ večkrat zelo nepredvidljivo zaradi žaljive komunikacije med poslanci, ki bi naj bili vzor ne pa tisti, ki bi naj s svojimi izrazi vzpodbujal nestrpnost in nespoštovanje do drugih v DZ.  Članstvu je predstavila delovanje poslancev in poslanske skupine.  Poudarila je tudi pomembnost Demografskega sklada, za katerega pa je potrebno še marsikaj dogovoriti. Predlagala je, da se organizira okrogla miza glede DOLGOTRAJNE OSKRBE, na kateri bi obravnavali zdravstveni, socialni in finančni del zakona.

Ostali gostje so se zahvalili za povabilo in poudarili dobro sodelovanje med ŠPZDU Velenje, Območnim in Občinskimi odbori, kot tudi med DU v Mestni občini Velenje in stranko DeSUS.

Predsednik Območnega odbora DeSUS Velenje Srečko Korošec se je zahvalil vsem gostom za njihovo udeležbo in poudaril, da je potrebno sodelovati in se dogovarjati ne glede na strankarsko pripadnost ali drugo opredelitev.

Na konci pa smo sprejeli še 10 novih članov v naše vrste.

IO DeSUS Velenje

This slideshow requires JavaScript.