Foto

15/04/2016
 

Revščina ogroža starejše, predvsem ženske

Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta razpravljal o predlogu „poročila o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške“. Opozoril je na zaskrbljujoče naraščanje revščine med starejšimi, saj je, kot je povedal, njihov predstavnik v EP.

Poslanke in poslanci EP so danes razpravljali in izglasovali predlog „poročila o uresničevanju cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške“, ki ga je pripravil pristojni odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL), v katerem je Vajgl nadomestni član.

Poročilo, ki sicer celostno obravnava problem revščine in socialne izključenosti skozi več vidikov in ranljivih družbenih skupin (ženske, otroci, manjšine idr.) opozarja na rast „stroškov gospodinjstev, povezanih z izdatki za stanovanje, hrano, oskrbo z elektriko, plinom in vodo, prevoz, zdravstvene storitve in izobraževanje“ in na nevaren trend naraščanja števila ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost. To se je med letoma 2008 in 2013 v EU povečalo s 117 na 122,6 milijonov ljudi, leta 2013 je po socialnih transferjih tako na pragu revščine živelo skoraj 17% prebivalstva EU.

Vajgl je v svoji razpravi opozoril, da število revnih med starejšimi narašča, kar je med drugim posledica naraščanja cen življenjskih stroškov. V Sloveniji se revščina, po podatkih nekdanje predsednice ZDUS dr. Mateje Kožuh Novak, med starejšimi povečuje, tako skoraj vsak peti državljan, starejši od 65 let, tvega revščino. Posebej ogrožene med starejšimi pa so ženske, ki živijo same.

Vajgl je v EP znova spomnil, da bi morala Evropska komisija pripraviti celovito strategijo odzivanja na demografske spremembe v Evropi.