Teren

11/03/2016
 

Obisk Rudarskega muzeja Zagorje

Obisk Rudarskega muzeja Zagorje

V sredo, 9. marca smo se člani Občinske organizacije DeSUS Zagorje ob Savi odpravili na organiziran ogled Rudarskega muzeja v Kisovcu. Po uvodnem pozdravu naše predsednice Anice Ule Maček in kustosa muzeja Simona Omahneta nam je naš član Viktor  Kotar zapel rudarsko himno, nato pa smo vstopili v nekdanjo strojnico jaška rudnika Loke pri Kisovcu z letnico 1755,  ki je preurejena v muzej.

Muzej prikazuje industrijsko dediščino in več kot 250-letno pridobivanje »zmajeve krvi« , kakor je rjavi zagorski premog poimenoval polihistor Janez Vajkard Valvazor. Ogledali smo si muzejsko zbirko, ki obsega veliko število fotografij, kamnin, pa tudi orodij in pripomočkov, ki so jih rudarji uporabljali pri svojem delu. Zanimiva je tudi zbirka rudarske težke mehanizacije, razstavljene neposredno ob muzeju ( lokomotiva, rudarski vozički…), ki prikazuje hiter napredek tehnik izkopavanja premoga. Še posebej zanimiv je imitiran rov, v katerem je urejen prikaz razvoja jamskega podporja ter tehnike odkopavanja premoga. Prav simulacija podzemnih prostorov nam je omogočila, da smo doživeli podobne občutke, kot so jih rudarji, ko so se spuščali globoko pod zemeljsko površje. Od blizu smo videli podporje jamskih prog, jamski transport, križišče prog in različne vrste odkopnega podporja. Z velikim zanimanjem smo si ogledali tudi multimedijsko projekcijo o rudarjenju v naši dolini. Nekateri naši člani so obujali spomine na svoje delo v rudniku in svoje pripovedi zaokrožili  z zanimivimi in nepozabnimi anekdotami iz rudarskega življenja. Po končanem ogledu smo si privoščili še čisto pravo knapovsko malico. Zadovoljni smo ugotavljali,  da nam je uspelo lepo, poučno in prijetno druženje.

Amalija Kuder