Teren

25/01/2016
 

Pokrajinski odbor DeSUS ima novo vodstvo

Pokrajinski odbor DeSUS ima novo vodstvo

V četrtek dne, 14.1.2016 se je sestal Pokrajinski odbor DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje na volilni seji.  Od leta 2012 je PO vodil g. Jože Jazbec, ki je tudi predsednik Pokrajinskega odbora zveze društev upokojencev Dolenjske in Bela krajine in za nov mandat PO DeSUS več ni kandidiral.

Na seji smo pregledali in ocenili delo v preteklih letih, ki pravzaprav ni bilo lahko, saj smo imeli med drugim  kar trojne volitve in tudi z vodstvom stranke nismo bili ravno usklajeni. Po zaslugi predsednika Jožeta Jazbeca, ki se je trudil in uspel, da je tudi na tej relaciji prišlo do spremembe na boljše.

Podeljena so bila tudi priznanja zaslužnim članom in izvolili smo novo vodstvo v sestavi:

 Miroslav Berger – predsednik (iz MO Novo mesto)

Vlado Bezjak – namestnik predsednika (iz OO Krško)

Dragotin Sotler – podpredsednik (iz OO Brežice)

Štefan Misja – podpredsednik (iz OO Črnomelj)

Frančiška Vovk – sekretarka (iz OO Novo mesto)

Na sej je bil prisoten generalni sekretar stranke DeSUS g. Branko Simonovič,  ki je izrazil pohvalo dosedanjemu predsedniku Jožetu Jazbecu, zaželel je veliko uspehov novemu vodstvu.

Podpredsednik Štefan Misja  se je Jožetu Jazbecu v imenu vseh zahvalil s šopkom.