Teren

25/01/2016
 

PODELITEV PRIZNANJ DeSUS V POKRAJINSKEM ODBORU CELJSKE REGIJE

štefanija

V sredo 13.01.2016 so se prvič po novem letu sestali člani Pokrajinskega odbora Celjske regije, častni člani,  nagrajenci plaket in generalni sekretar  g. Branko SIMONOVIČ.  Sklic je bil namenjen podelitvi plaket in predvsem glede na trenutno politično situacijo v državi in nevzdržnem položaju upokojencev.

V uvodnem delu so člani obravnavali in sprejeli določene spremembe in dopolnitve  Poslovnika in Statutarnih pravil PO Celje. Spremembe so bile predvsem glede na selitev sedeža PO DeSUS na novo lokacijo in na nekaj tiskarskih napak.

Podelili smo priznanja zaslužnim članom stranke v Občinskih odborih za svoje dolgoletno delo  in prizadevnost v stranki ter za povezovanje članov.  Vsi so dolgoletni člani stranke, ki so delovali v svojih okoljih in povezovali članstvo, ter s svojim izgledom dokazali, da so vredni naše pozornosti.

-         Zlato plaketo je prejela ga. Štefanija PRESKAR

-         Srebrno plaketo je prejela ga. Karolina MERMAL

-         Srebrno plaketo je prejela ga. Marija Ana KUHAR

-         Bronasto plaketo je prejela ga. Darinka DOBOVIČNIK

-         Bronasto plaketo je prejel g. Venčeslav ŽAGAR.

 

Predsednik PO Celjske regije se je iskreno zahvalil vsem dobitnikom priznanj, ki so skozi svoje delovanje uspešno sodelovali in udejanjali želje svoje sredine v katerih so delovali. Z zadoščenjem je poudaril, da za seboj puščajo uspešna leta delovanja, imajo pred seboj še mnogo idej, ker s svojim zavzemanjem, znanjem in izkušnjami pripomorejo k nadaljnjemu razvoju stranke DeSUS.

Povedati pa moram, da imamo med tudi nami novega častnega član g. Petra HABJANA, ki je  priznanje prejel na seji IO Stranke DeSUS v Ljubljani. Uspel je s svojim znanjem in vztrajnostjo zapolniti in izpopolniti vrzeli tako v Svetu stranke kot tudi v IO DeSUS. Kot dolgoletni član stranke je v času svojega mandata opravljal vrsto odgovornih funkcij in s tem pripomogel k odmevnosti naše stranke.

Častni člani so kritično ocenili trenutno situacijo upokojencev, ki zaradi Zakona o financah (ZUJF) že od leta 2009 nismo prejeli uskladitve pokojnin. Doživeli smo tudi ukinitev regresa, ki se pa je kasneje selekcijsko izplačeval upokojencem z najnižjo pokojnino v znižanem znesku. Največ kritik je bilo namenjeno javnemu sektorju, ki si je skozi največjo krizo povišal dohodke do 13%.  Ni pravično do upokojencev, da jih 1/3 životari, nekateri pa nimajo meja pri svojih zaslužkih. Moramo se zavedati da je stranka DeSUS nastala pred 25. leti ravno na ramenih upokojencev z željo, da upokojenci v miru uživajo svojo pokojnino zapisano v zakonu. Člani  vodstvu stranke naslavljajo apel,  da se poslanska skupina posveti že sprejetim zakonom, v katerih je zapisana ustavna pravica do dostojnih pokojnin. Predvsem je potrebno uveljavljati program stranke v katerem je zapisano, da se bomo zavzemali za socialno politiko, ki bo temeljila na načelih pravičnosti, vzajemnosti in solidarnosti, kar pa danes ne moremo trditi.

Na koncu se je g. Franjo ČEVNIK zahvalil vsem dobitnikom priznanj in dejal, da bo maja že 20 let častni član stranke.

Ga. Štefanija Preskar se je zahvalila za pridobljeno priznanje in poudarila, da bo tudi v bodoče vestno sodelovala pri opravljanju svojega dal na vseh področjih.

V razpravo se je vključil tudi generalni sekretar g. Branko SIMONOVIČ, ki je v svojem nastopu nanizal vrsto aktivnosti, ki jih trenutno izvaja vodstvo stranke. Poudaril je, da sestavljena komisija, ki bo v sodelovanju z ZDUS-om pripravila izhodišča za razpravo glede uskladitve pokojnin. Pravkar poteka pomembna naloga glede zakona o demografskem skladu , ki bo omogočal finančno stabilnost pokojninske blagajne.

Seznanil nas je še o trenutni politični situaciji v državi ter o interpelaciji predsednika Erjavca, sodelovanju med ZDUS-om in DeSUS-om, delovanju Sveta mladih in o povezovanju stranke v EU.

Podpredsednica PO in stranke DeSUS ga. Brigita ČOKL je v svojem nastopu opisala delovanje prejemnice zlate plakete ga. Štefanije PRESKAR. Opisala je njeno pot po kateri je opravljala vrsto odgovornih in pomembnih funkcij za našo stranko. Izrekla ji je zahvalo in jo povabila še naprej k sodelovanju.

Na koncu je potekala še obravnava  finančnega  poročila Nadzornega odbora, ki je ugotovil, da je vodstvo PO s sredstvi ravnalo  skladno s pravili stranke in varčno.

PO Celje,  Srečko KOROŠEC

štefanija

Zlato plaketo je prejela ga. Štefanija PRESKAR

 

KUHAR

Srebrno plaketo je prejela ga. Marija Ana KUHAR

 

dobovičnik

Bronasto plaketo je prejela ga. Darinka DOBOVIČNIK

 

žagar

Bronasto plaketo je prejel g. Venčeslav ŽAGAR